Is mijn programma-idee beschermd?

Een paar maanden geleden ben ik door een tv-producent uitgenodigd om met een groepje freelancers een middag te brainstormen en ideeën uit te wisselen. Daarbij besprak ik een format voor een programma waarvoor ik al langer een idee heb. We werden hartelijk bedankt maar tot een samenwerking kwam het niet. Nu zie ik tot mijn verbazing dat diezelfde producent een programma uitzendt dat gebaseerd lijkt te zijn op mijn programma-idee. Mag dat zomaar?

Antwoord

Dat hangt er vanaf. Een idee of een format is niet zo makkelijk te beschermen. Gedachten zijn vrij en dus kunnen meerdere mensen op hetzelfde tijdstip hetzelfde idee hebben. Echter, naarmate een idee of programma-format verder is uitgewerkt, kan het onder de bescherming van het auteursrecht vallen. En, hoe origineler het idee, hoe onwaarschijnlijker het is dat iemand anders nou net ook op datzelfde moment nou net hetzelfde idee heeft gekregen.

Kortom, een format kan auteursrechtelijk beschermd zijn als het gedetailleerd is uitgewerkt. Helaas valt die bescherming weer weg als een aantal elementen van dat format wordt veranderd. Een andere naam, een andere volgorde van items, andere belichting, geluid, muziek of decor en er is een ander programma.

Bij het pitchen van ideeën en programma-voorstellen is het dan ook raadzaam om niet het achterste van je tong te laten zien. Geef voldoende informatie om de interesse op te wekken, maar leg daarna afspraken over samenwerking vast zodat men niet met je format aan de haal kan gaan. Er wordt ook nogal eens door een opdrachtgever of producent gezegd dat ze allang met dat idee bezig waren.

Daarom is het van belang om je idee of format te registreren. Dan staat vast dat je vanaf die datum het idee had. De registratie geeft geen auteursrechtelijke bescherming, maar is bewijsrechtelijk wel van belang. Er zijn vele bureaus die zo’n registratie aanbieden. Daarvan is het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom één van de goedkopere met i-DEPOT. Een registratie voor vijf jaar kost 37 euro. Maar zelfs met zo’n registratie geeft het maken van goede afspraken de beste bescherming.

Petra Oudhoff, NVJ Advocaten & Juristen


Heb je ook een kwestie die je aan onze juristen wil voorleggen? Mail: juridisch@nvj.nl of kijk op nvj.nl/rechtshulp

juridisch Linkinbio_NVJ Linkinbio_ViP mag dat zomaar