Een officiële waarschuwing zonder wederhoor, mag dat?

Na terugkeer van mijn vakantie lag er een aangetekende brief van mijn werkgever op de deurmat. Tot mijn schrik bevatte die brief een officiële waarschuwing. Dit omdat ik zonder toestemming verlof zou hebben opgenomen. Ik ben hier echter nooit direct op aangesproken en er is niet naar mijn kant van het verhaal gevraagd. Mag dat zomaar?

Antwoord

Nee, onder deze omstandigheden is een formele terechtwijzing niet geoorloofd.

Een officiële waarschuwing (ook wel berisping) is een waarschuwing die een werkgever een werknemer kan geven op het moment dat de werkgever iets constateert dat niet door de beugel kan. Zo’n vermaning wordt vervolgens op papier gezet en opgenomen in het personeelsdossier van de werknemer. Een waarschuwing heeft op zichzelf meestal geen directe consequenties behalve dan dat er een negatieve aantekening in het personeelsdossier terecht komt. Zo wordt er een negatief dossier opgebouwd. De aantekening kan de werkgever op een later moment gebruiken ten nadele van de werknemer. Bijvoorbeeld bij schorsing of ontslag.  

De wet zelf bevat geen specifieke regels over de waarschuwing. Of een waarschuwing terecht is gegeven moet dan ook worden getoetst aan de algemene regels in het arbeidsrecht. In het bijzonder aan artikel 7:611 BW, dat de werkgever en de werknemer verplicht zich als goed werkgever respectievelijk goed werknemer te gedragen. Sommige cao’s (bijvoorbeeld in artikel 5 van de cao voor het Omroeppersoneel) en bedrijfsreglementen bevatten wel regels over zogenaamd plichtsverzuim.  Een schriftelijke berisping is dan een van de sancties die kan worden opgelegd.

Het versturen van een officiële reprimande is niet altijd toegestaan. Vóórdat een werkgever zo’n zware stap zet, moet hij zorgvuldig onderzoek doen én hoor en wederhoor toepassen. Doet de werkgever dit niet, dan kan de werknemer de berisping uit zijn personeelsdossier laten schrappen.

Een berisping kan grote gevolgen hebben. Het is daarom onverstandig om zo’n brief onbeantwoord te laten. Reageer altijd schriftelijk en geef gemotiveerd en op een zakelijke manier aan met welke punten je het wel en niet eens bent. Vraag bovendien aan je werkgever of je reactie aan het personeelsdossier kan worden toegevoegd.

Soms is een waarschuwing zo onterecht dat je van je werkgever kan verlangen om de brief uit je dossier te halen. Als je door je werkgever op je vingers wordt getikt, neem dan altijd eerst contact op met een van de juristen van de NVJ. Dit kan door ons een mail te sturen.

Maarten van den Berg, advocaat NVJ

Beeld: TRIK

freelancers juridisch Linkinbio_NVJ mag dat zomaar omroep plus uitgeverijbedrijf Vers in de Pers (ViP) werknemers zelfstandigen