Een perskaart als coronapas?

Kan ik verslag doen van een bepaald evenement zonder coronapas? Is een perskaart niet voldoende om binnen te komen? Daaruit blijkt toch duidelijk dat ik journalist ben? Een coronapas beperkt mij in het vergaren van het nieuws en dus ook in mijn grondrecht van de vrijheid van meningsuiting. Mag dat zomaar als voorwaarde gesteld worden om mijn vak uit te oefenen?

Antwoord

Nee, als journalisten voor hun werk aanwezig zijn op een evenement, geldt een uitzondering voor de coronapas. Dit omdat zij dan geen publiek zijn, maar omdat het gaat om de uitoefening van beroep en bedrijf. Ze moeten daarbij wel via een perskaart aantonen dat ze er voor hun beroep zijn.

Onder bepaalde voorwaarden mogen grondrechten worden beperkt, ze zijn niet absoluut. In artikel 10 EVRM is met zoveel woorden vastgelegd dat de uitoefening van de vrijheid van meningsuiting kan worden onderworpen aan bepaalde formaliteiten, voorwaarden, beperkingen of sancties, die bij wet zijn voorzien en die in een democratische samenleving noodzakelijk zijn, voor zover daarmee een legitiem doel wordt gediend, onder andere de bescherming van de gezondheid.

De coronapas is gebaseerd op de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19, en deze regeling is weer gebaseerd op de Wet Publieke Gezondheid. De beperking van de vrijheid van meningsuiting is dus bij wet voorzien, maar in dit geval heeft het kabinet besloten een uitzondering te maken.

Reeds eerder is aan de rechter -door de Stichting Viruswaarheid- de vraag voorgelegd of de maatregelen rond corona niet in strijd waren met diverse grondrechten. Daarbij oordeelde de rechter dat het legitieme doel de bescherming van de volksgezondheid was.  Tevens stelde de rechter: “Voor de vraag of de beperking in een democratische samenleving noodzakelijk is dient vast te staan dat deze voorziet in een dwingende maatschappelijke behoefte (pressing social need) en dat zij evenredig is aan het met die beperking beoogde doel (proportionaliteitseis), waarbij ook onderzocht moet worden of er geen andere (lichtere) middelen voorhanden zijn om het beoogde doel te verwezenlijken. Bij het nemen van ‘passende maatregelen’ ter bescherming van de volksgezondheid komt de Staat keuze- en beoordelingsvrijheid toe”.

Daarbij achtte de rechter van belang dat de Staat zich liet adviseren door het OMT, het RIVM en de WHO, en dat daarbij van belang was (1) een acceptabele belastbaarheid van de zorg, (2) de bescherming van kwetsbare mensen in de samenleving en (3) het zicht houden op en inzicht hebben in de ontwikkeling van de verspreiding van het virus.

Kortom, voor het verslag doen van evenementen kan een perskaart volstaan. Voor toegang in de privé sfeer moeten natuurlijk iedereen een coronapas laten zien.

 

mag dat zomaar
Petra Oudhoff
Jurist
020 3039700