Beleidsteams: actief worden, veel leuker dan je denkt!

donderdag 10 juni 2021

Wat gaat er veranderen met de invoering van het nieuwe verenigingsmodel van de NVJ en wat zijn daar de voordelen van? Vandaag deel 2: beleidsteams.

De NVJ is er voor, door en met leden. Als vereniging bieden we ruimte voor initiatieven, meningen, betrokkenheid en levendigheid. Een plek waar leden met hart voor de journalistiek zich kunnen inzetten voor persvrijheid, betere werkvoorwaarden of het vernieuwen van het vak. Ieder lid kan actief worden en kan dat op zijn eigen manier invullen.

Drie beleidsteams

Wil je je voor langere tijd committeren dan is misschien een functie in een van de drie nieuw te vormen beleidsteams iets voor jou. Deze beleidsteams vertegenwoordigen de hoofddoelen van de NVJ: werkvoorwaarden, persvrijheid en vakontwikkeling. De teams bestaan uit vertegenwoordigers uit zes ledengroepen (met uitzondering van Gemengd Bedrijf) en worden aangevuld met een vertegenwoordiger uit het hoofdbestuur. De beleidsteams geven gevraagd en ongevraagd advies, maken beleidsvoorstellen en halen informatie op. Ze hebben een grote vrijheid in hun werkwijze om tot een goed advies of beleidsvoorstel te komen, maar vragen wel zo vaak mogelijk de leden om input. De zittingsduur in een beleidsteam is drie jaar.

 • De korte beschrijvingen van de drie afzonderlijke beleidsteams vind je onderaan dit artikel.

Mét elkaar, niet tegenover elkaar

Het mooie van de samenstelling is dat alle ledengroepen (met uitzondering van Gemengd Bedrijf) vertegenwoordigd zijn. Zo zitten zowel werknemers als freelancers samen in het beleidsteam werkvoorwaarden en het past heel erg bij de NVJ om met één mond te spreken en zich voor álle werkenden in te zetten. Mét elkaar, niet tegenover elkaar. Tegelijkertijd hebben we ook aandacht voor het eigen specifieke geluid binnen de eigen ledengroep.

Leuker dan je denkt!

Onze ervaring is dat veel leden graag actief willen zijn voor de NVJ, maar een gekozen functie voor drie jaar is voor sommigen net een stap te ver, want “kost tijd, veel vergaderen, taaie dossiers…”. Maar concludeer nu zelf: de NVJ groeit, vernieuwt en verjongt. Jonge journalisten stromen door naar het hoofdbestuur en nieuwe frisse thema’s verschijnen op de bestuursagenda. Door onze nieuwe indeling van ledengroepen wordt de stem van alle leden gehoord; jong en oud, werknemer en freelancer.

Als lid van een van de beleidsteams draag je voor een belangrijk deel bij aan de ambities en plannen van de NVJ. Misschien wil je je inzetten voor een betere onderhandelingspositie van freelancers. Misschien vind je dat de NVJ veel meer moet doen aan het beschermen van journalisten die bedreigd worden. Of vind je het belangrijk dat jonge journalisten goede en correctie informatie krijgen over wat journalistiek is. Of wil je dat journalisten toekomstbestendige vaardigheden kunnen leren.

Bovendien is actief worden - specifiek: deelnemen in een beleidsteam - niet alleen nuttig maar veel leuker dan je misschien denkt - ten minste, dat horen wij terug van onze actieve leden. Je zet je in voor belangrijke thema’s die passen bij je interesses. Je leert nieuwe bestuursvaardigheden; je komt in contact met je vakgenoten; je wisselt ideeën uit; je leert van elkaar; bouwt een netwerk op. En wat is dan acht uur die je in de maand hierin investeert?

De drie beleidsteams

Er zijn zoals gezegd drie beleidsteams met gekozen leden en bestuursleden die zich focussen op de drie doelen van de NVJ:

Beleidsteam Werkvoorwaarden

Bij de NVJ kijken we naar de belangen van alle werkenden, zowel werknemers als freelancers. Op het gebied van werkvoorwaarden heeft het beleidsteam een belangrijke taak: adviseren over de inhoud van het arbeidsvoorwaardenbeleid. Wat zijn de speerpunten, welke voorwaarden moeten nader onderzocht worden? Welke richting moet de NVJ op gaan?

Dit beleidsteam houdt zich bezig met:

 • Arbeidsvoorwaarden
 • Freelancevoorwaarden
 • Pensioenen
 • Juridische dienstverlening
 • Reorganisaties en sociaal plannen
 • Diversiteit/Inclusie

Lees hier het uitgebreide profiel van ons beleidsteam Werkvoorwaarden en hoe je actief kunt worden.

Beleidsteam Persvrijheid

Het beleidsteam Persvrijheid monitort en adviseert het bestuur over alle zaken die ervoor zorgen dat jij en je collega’s veilig en ongehinderd je werk kunnen doen.

Dit beleidsteam houdt zich bezig met:

 • Persvrijheidszaken
 • Perskaarten
 • Raad voor de Journalistiek
 • Journalistieke waarden
 • PersVeilig

Lees hier het uitgebreide profiel van ons beleidsteam Persvrijheid en hoe je actief kunt worden. 

Beleidsteam Vakontwikkeling

Het beleidsteam Vakontwikkeling onderzoekt hoe journalisten zich verder kunnen ontwikkelen, hoe het vak zich ontwikkelt en of de NVJ hier voldoende bij aansluit.

Dit beleidsteam houdt zich bezig met:

 • Kennis en vaardigheden
 • Opleiding en trainingen (NVJ Academy)
 • Innovatie
 • Ondernemerschap
 • Villamedia
 • Evenementen

Lees hier het uitgebreide profiel van ons beleidsteam Vakontwikkeling en hoe je actief kunt worden. 

Wil je meer weten over het nieuwe verenigingsmodel van de NVJ. Bezoek dan deze pagina