Balie Persvrijheid aankondiging banner.p

Censuur

Volgens artikel 7 Grondwet heeft niemand voorafgaand verlof nodig om door de drukpers gedachten of gevoelens te openbaren, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.
lees meer

Publiek debat

Bij de beoordeling van de rechtmatigheid van een publicatie is mede van belang of die bijdraagt aan het publieke debat omtrent een maatschappelijk relevante kwestie. Uit de rechtspraak blijkt dat publicaties over onderwerpen van publiek belang een zware bescherming verdienen
lees meer

Dwangmiddelen

Voor het toepassen van dwangmiddelen waarbij bronbescherming van journalisten in het geding is, moet volgens de Wet Bronbescherming in strafzaken is eerst toestemming van de rechter-commissaris nodig is. In dit artikel wordt het begrip dwangmiddelen uitgelegd.
lees meer