Balie Persvrijheid aankondiging banner.p

 


Censuur

Volgens artikel 7 Grondwet heeft niemand voorafgaand verlof nodig om door de drukpers gedachten of gevoelens te openbaren, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.
lees meer

Publiek debat

Bij de beoordeling van de rechtmatigheid van een publicatie is mede van belang of die bijdraagt aan het publieke debat omtrent een maatschappelijk relevante kwestie. Uit de rechtspraak blijkt dat publicaties over onderwerpen van publiek belang een zware bescherming verdienen
lees meer