Algemene ledenvergadering 5 juni 2021

zaterdag 5 juni 2021, 14.30 - 17.00

Het programma van de algemene ledenvergadering ziet er als volgt uit:

Programma
 

14.30 uur                   inloop en inschrijving
15.00 uur                   algemene ledenvergadering NVJ
17.30 - 18.30 uur        borrel voor aanwezigen

Agenda ALV


Welkomstwoord voorzitter NVJ, Renske Heddema 

  1. Opening vergadering door technisch voorzitter   
  2. Ingekomen stukken en mededelingen  
  3. Notulen NVJ Algemene Ledenvergadering d.d. 27 januari 2021  
  4. Actualiteiten (nader te bepalen)
  5. Jaarrekening
  6. Jaarverslag
  7. Aanpassing Statuten en huishoudelijk reglement in het kader van de nieuwe structuur
  8. Uitgeefbeleid Villamedia
  9. Aansluiting bij de FNV 
  10. Wat verder ter tafel komt en rondvraag

Aanmelden is mogelijk enkele weken voorafgaand aan de vergadering.