Algemene ledenvergadering 5 juni 2021

zaterdag 5 juni 2021, 14.00 - 17.30

Het programma van deze middag bestaat uit twee onderdelen. Een openbaar deel waarin Renske Heddema, voorzitter van de NVJ haar jaarrede geeft waarna Peter ter Velde de resultaten van het onderzoek geweld en bedreiging tegen journalisten presenteert. Professor dr. A. Brenninkmeijer geeft aansluitend zijn reactie geven op de onderzoeksresultaten. Daarna volgt de besloten algemene ledenvergadering van de NVJ.

Het openbare deel van het programma is voor iedereen toegankelijk via Zoom:

De algemene ledenvergadering van de NVJ is alleen toegankelijk voor leden van de NVJ. Zij kunnen daarbij kiezen of zij de vergadering online of fysiek willen bijwonen. Aanmelden is noodzakelijk. Vanwege de Coronaregels is er een beperkt aantal plekken beschikbaar om fysiek deel te nemen. Leden die online willen deelnemen ontvangen vooraf een Zoomlink. 

De middag ziet er als volgt uit:

Programma
 

14.00 uur            Openbaar deel NVJ jaarvergadering (online toegankelijk)

                           Jaarrede NVJ voorzitter Renske Heddema

                           Presentatie vervolgonderzoek geweld en bedreiging tegen journalisten
                           Peter ter Velde (projectleider PersVeilig)

                            Reactie op de onderzoeksresultaten:
                           Prof.dr. Alex Brenninkmeijer (lid begeleidingscommissie en opsteller
                           van het rapport Een dreigend Klimaat 2017)

 

14.45 uur             Inloop en inschrijving algemene ledenvergadering (Nieuwspoort)

15.00 uur             Algemene ledenvergadering NVJ (besloten deel, voor leden NVJ)

17.30 uur             Borrel en hapje voor aanwezigen Nieuwspoort

Agenda ALV


Welkomstwoord voorzitter NVJ, Renske Heddema 

 1. Opening vergadering door technisch voorzitter Wouter van Dijke  
 2. Ingekomen stukken en mededelingen  
 3. Notulen NVJ Algemene Ledenvergadering d.d. 27 januari 2021 (bijlage in de Mijn NVJ omgeving)
 4. Actualiteiten
 5. Bestuur vertegenwoordigingen
 6. Jaarverslag 2020
 7. Jaarrekening NVJ 2020 (bijlage in de Mijn NVJ omgeving)
 8. Aanpassing Statuten en huishoudelijk reglement in het kader van de nieuwe structuur
  Statutenwijziging, bijlage 4a
  Voorstel Wijziging Statuten, bijlage 4b
  Voorstel Wijziging HR, bijlage 4c
  Wijziging HR, bijlage 4d
  HR en Statuen, Amendementen, bijlage 4e
 9. Uitgeefbeleid Villamedia
 10. Aansluiting bij de FNV 
 11. Wat verder ter tafel komt en rondvraag

Aanmelden

Het aanmelden voor de Algemene Ledenvergadering is gesloten.