Jan Keulen

 

Vertegenwoordiger beleidsteam Persvrijheid, ledengroep Plus+

Naam:

Jan Keulen, 70

Huidige werkstatus:

Freelance

Lid NVJ sinds:

1979

Motivatie


1.    Wat is je motivatie voor een functie in het beleidsteam Persvrijheid?

Ik draag graag bij aan het Beleidsteam Persvrijheid omdat de veiligheid van journalisten steeds meer onder druk staat. Daar waar journalisten hun werk niet veilig kunnen doen, staat de persvrijheid en het recht van de burger om zich te informeren op het spel. Zelf was ik betrokken bij de eerste veiligheidstrainingen van de NVJ midden jaren tachtig. Als correspondent in oorlogsgebieden (Midden-Oosten en Latijns-Amerika) had ik direct met die problematiek te maken.

Inmiddels is de veiligheid van journalisten in Nederland zelf heel problematisch geworden. Maatschappelijk ongenoegen wordt vaak op onze beroepsgroep afgewenteld. Niet alleen praktische (voorzorgs-)maatregelen helpen de veiligheid te verbeteren, ook het maatschappelijke en politieke debat over de journalistiek speelt een cruciale rol. PersVeilig is een belangrijk initiatief, maar moet aangevuld worden met inspanningen voor een groter publiek bewustzijn over de rol van journalistiek.

2.    Waarin wil je de NVJ sterker maken en welke ambities heb je als bestuurslid voor het beleidsteam Persvrijheid?

De samenhangende problematiek van persvrijheid, onveiligheid, desinformatie, pluriformiteit en persconcentratie is grensoverschrijdend en vereist een NVJ die op verschillende ‘fronten’ een krachtig geluid kan laten horen: in de Nederlandse politiek, maar ook in Europees verband. Wat dat betreft is de NVJ-deelname aan de EFJ van meerwaarde. Met mijn internationale contacten in EFJ, IFJ en internationale persvrijheidsorganisaties als CPJ en RSF hoop ik NVJ inhoudelijk en praktisch te versterken. Daarnaast zou ik graag, met input van collega’s en experts, een brug willen slaan met het onderwijs: welke rol kan mediawijsheid (media literacy) spelen bij meer kennis/bewustzijn over de rol van de journalistiek, vrijheid van meningsuiting, herkennen van nepnieuws en (sociale) media?

3.    Welke (bestuurs)ervaring neem je mee die een waardevolle bijdrage kan zijn voor het beleidsteam Persvrijheid?

Als praktijkdocent aan de Rijks Universiteit Groningen (1998-2004) gaf ik o.a. les in journalistieke ethiek. Ik was vanaf 2005 jarenlang werkzaam in het Midden-Oosten op het gebied van persvrijheid, o.a. als coördinator van het programma in die regio van Free Press Unlimited (toen Free Voice) en als directeur van het Doha Center for Media Freedom. In de periode 2014-2016 was ik betrokken bij persvrijheid missies van de IFJ in Libanon, Tunesie en Marokko. In 2015-’16 was ik lid van het hoofdbestuur van de NVJ.

4.    In de beleidsteams is het van belang dat kandidaten onafhankelijk kunnen opereren. Kan je dat op basis van je CV waarmaken?

Ik ben onafhankelijk journalist en bij geen enkele media- of lobbyorganisatie in dienst. Mijn enige verdere bestuursfunctie is bij Stichting Ebbingehof, een wooncoöperatie in Groningen.