Jan Keulen

Vertegenwoordiger beleidsteam Persvrijheid namens ledengroep Plus+ sinds november 2021


Wat is je motivatie voor je functie in het beleidsteam Persvrijheid?

'Ik draag graag bij aan het Beleidsteam Persvrijheid omdat de veiligheid van journalisten steeds meer onder druk staat. Daar waar journalisten hun werk niet veilig kunnen doen, staat de persvrijheid en het recht van de burger om zich te informeren op het spel. Zelf was ik betrokken bij de eerste veiligheidstrainingen van de NVJ midden jaren tachtig. Als correspondent in oorlogsgebieden (Midden-Oosten en Latijns-Amerika) had ik direct met die problematiek te maken.

Inmiddels is de veiligheid van journalisten in Nederland zelf heel problematisch geworden. Maatschappelijk ongenoegen wordt vaak op onze beroepsgroep afgewenteld. Niet alleen praktische (voorzorgs)maatregelen helpen de veiligheid te verbeteren, ook het maatschappelijke en politieke debat over de journalistiek speelt een cruciale rol. PersVeilig is een belangrijk initiatief, maar moet aangevuld worden met inspanningen voor een groter publiek bewustzijn over de rol van journalistiek.'

Waarin wil je de NVJ sterker maken en welke ambities heb je?

'De samenhangende problematiek van persvrijheid, onveiligheid, desinformatie, pluriformiteit en persconcentratie is grensoverschrijdend en vereist een NVJ die op verschillende "fronten" een krachtig geluid kan laten horen: in de Nederlandse politiek, maar ook in Europees verband. Wat dat betreft is de NVJ-deelname aan de EFJ van meerwaarde. Met mijn internationale contacten in EFJ, IFJ en internationale persvrijheidsorganisaties als CPJ en RSF hoop ik de NVJ inhoudelijk en praktisch te versterken. Daarnaast wil ik graag, met input van collega’s en experts, een brug slaan met het onderwijs: welke rol kan mediawijsheid (media literacy) spelen bij meer kennis/bewustzijn over de rol van de journalistiek, vrijheid van meningsuiting, herkennen van nepnieuws en (sociale) media?'

Weblinks