‘Er wordt ons door De Persgroep een blinddoek voorgebonden’

vrijdag 19 december 2014

Terwijl De Persgroep vorige week in klare taal duidelijk heeft gemaakt wat de plannen zijn met Wegener, wil de directie wel over een sociaal plan bij De Persgroep praten, maar niet over Wegener. Te bizar voor woorden, vindt dagbladsecretaris Annabel de Winter. Vijf vragen over de overname van Wegener door De Persgroep, over het sociaal plan en de journalistieke medezeggenschap.

De NVJ verlangt van De Persgroep dat het sociaal plan dat voor De Persgroep moet worden overeengekomen om de gevolgen van de integratie met Wegener op te vangen, ook van toepassing wordt verklaard voor Wegener. Waarom houdt De Persgroep dit tegen?

‘Dit is inderdaad zeer merkwaardig als je van plan bent om twee bedrijven te gaan integreren. De motivering is dat De Persgroep niets over Wegener te zeggen heeft, zolang de Autoriteit Consument en Markt (ACM) geen groen licht heeft gegeven over de overname. Tegelijkertijd heeft De Persgroep vorige week een zeer vergaande integratie van beide partijen afgekondigd, zowel via persberichten, als via de adviesaanvraag aan de COR De Persgroep, als via het integratiedocument aan de OR Wegener. In dat document is tot op de cijfer na de komma uitgerekend hoeveel er zou moeten worden ingeleverd bij de regionale dagbladen van Wegener. Vervolgens zeg je dat je niets over Wegener te zeggen hebt. Dat is bizar.

Bij Wegener geldt nu een sociaal plan dat in andere tijden en onder barre economische omstandigheden is overeengekomen en dat bovendien voorziet in al maar verslechterende vertrekvergoedingen. De positie van Wegener nu, in vergelijking met de positie voordat het sociaal plan werd overeengekomen, is aanmerkelijk verbeterd.’

Wanneer wordt de uitspraak van ACM verwacht?

‘Ik verwacht tussen nu en half januari. Dan duurt het nog eens drie weken voordat de closing oftewel aandelenoverdracht rond is. De Persgroep wil al in maart of april het sociaal plan afgesloten hebben. Het voelt alsof je een blinddoek voorgebonden krijgt, je wordt drie keer in de rondte gedraaid en dan mag je daar je handtekening zetten.

Wat ik buitengewoon zorgelijk vind, is dat er geen enkel onafhankelijk vanuit de overheid ingesteld toetsingsorgaan bestaat, dat zich bezighoudt met de pluraliteit van de pers op de Nederlandse markt. En dat in een tijd van vergaande centralisatie en fusie en kartelvorming in de uitgeversmarkt. Het is alsof het allemaal maar gewoon mag. Het is volkomen terecht dat ook lokale overheden zich zorgen beginnen te maken over de verdwijning van de pers in de regio.’

De Persgroep kiest voor een andere organisatiestructuur. Welke rol krijgt straks de journalistieke medezeggenschap?

‘Daar gaat een hele nieuwe situatie ontstaan. Er wordt een soort superhoofdredacteur gecreëerd in de vorm van een directeur journalistiek. Hoewel de hoofdredacteuren van de regionale kranten hun eigen titels behouden, zie je in de uitwerking van de plannen dat een deel van de inhoud van de kranten niet meer op de redacties van de regionale kranten wordt gemaakt. Dat betekent dat de redactie en de hoofdredacteur over dat deel van de inhoud geen zeggenschap meer hebben. De inhoud en het uiterlijk van de kranten worden gereorganiseerd, alsook de redacties worden gereorganiseerd en beide zonder in de statuten voorgeschreven diepgaande overleggen met de redactieraden. Dit is volkomen buiten de orde van de huidige redactionele zeggenschap.’

Wat adviseert de NVJ hierin?

‘Allereerst is het Waakhondenberaad van Wegener hier zeer op gebrand. De NVJ beraadt zich op mogelijke stappen wat de structuur van de medezeggenschap moet zijn in het geval er straks een akkoord is. Als er overkoepelende hoofdredactionele organen zijn, wat is er dan op tegen om net als bij een COR ook overkoepelende journalistieke medezeggenschapsraden op te richten? Dat kennen we niet, maar dit is een nieuwe situatie. Een structuur die gelijkwaardig is aan de bevelstructuur die nu door De Persgroep wordt neergelegd. Wij moeten een volwaardig weerwoord kunnen bieden. Met minder nemen we vanuit de NVJ geen genoegen.’

Wat gaat er de komende weken gebeuren?

Gedurende het kerstreces zal er weinig gebeuren. Op 8 januari hebben de NVJ en de Waakhonden weer overleg, gevolgd door de volgende onderhandelingsronde over het sociaal plan bij De Persgroep.’