Aanpassing algemene voorwaarden Sanoma

dinsdag 16 november 2010

Sanoma gaat na overleg met de NVJ de herziening van de algemene voorwaarden gedeeltelijk aanpassen. De voorwaarde dat de licentie met terugwerkende kracht geldt voor al het in het verleden door de freelancer voor Sanoma vervaardigd materiaal, wordt geschrapt. Sanoma zal op verzoek van de NVJ ook de inhoud van een aantal andere licenties verduidelijken. De NVJ is tevreden over de bereidheid van Sanoma om ook in de toekomst te praten over de belangen van freelancers.

De NVJ sprak eerder, op 2 november, met Sanoma over de nieuwe algemene voorwaarden. Volgens de NVJ stonden er drie verslechteringen in die freelancers ten opzichte van de huidige situatie raakten. Naar aanleiding van het gesprek zegde Sanoma toe om te reageren op de suggesties van de NVJ. Freelancesecretaris Patrick Holleman is tevreden over het bereikte resultaat. ‘De licentie over in het verleden ingekocht materiaal is van de baan en de licenties over internationale doorverkoop en verkoop aan derden zullen beter worden geformuleerd waardoor het voor de freelancer duidelijker wordt wat de leveringsvoorwaarden zullen betekenen in de praktijk. Verder zullen we ook in de toekomst blijven overleggen over toekomstige verdienmodellen, inclusief een eerlijk deel voor de freelancer.’
Holleman is van plan om ook met andere uitgevers strategische gesprekken te voeren in het kader van de “eerlijk deel”-campagne. ‘Het maakt een groot verschil of je vooraf praat over de positie en belangen van freelancers of dat je achteraf moet onderhandelen.’