Afspraak sociaal beleidskader Sanoma en OR in strijd met cao

dinsdag 22 september 2015

Sanoma heeft een sociaal beleidskader afgesproken met de OR zonder hierover de NVJ te informeren. Het SBK heeft geen enkele juridische status, aldus de NVJ. Ze vindt het bovendien kwalijk dat Sanoma willens en wetens de rol van de vakorganisaties heeft gemarginaliseerd door een SBK met de OR af te spreken.

Het sociaal plan dat was overeengekomen met Sanoma in verband met de reductie van 500 banen, liep tot 1 juli 2015. In juni kwamen de vakorganisaties bij elkaar om te praten over een nieuw sociaal beleidskader/plan. Voor de vakorganisaties was het onvoldoende alleen de transitievergoeding volgens de Wet Werk en Zekerheid af te spreken. De wet voorziet erin dat er afwijkende afspraken gemaakt kunnen worden in de cao of sociaal plannen.

Vervolgens heeft Sanoma buiten de vakorganisaties contact opgenomen met de OR en hebben beide partijen een SBK afgesloten.  

In strijd met cao Uitgeverijbedrijf

Het sluiten van een sociaal beleidskader met de OR is in strijd met de cao voor het Uitgeverijbedrijf, waar het overleg over een sociaal plan uitdrukkelijk bij de betrokken vakorganisaties wordt neergelegd (artikel 9.2). Daarnaast is in artikel 27 lid 3 WOR het primaat van de cao vastgelegd. Een OR heeft immers geen instemmingsrecht indien de aangelegenheid reeds inhoudelijk is geregeld in de cao.

In de cao is niet alleen geregeld dat het overleg over een sociaal plan met de betrokken vakorganisaties plaatsvindt, maar ook is in de cao de “Regeling ontslag in geval van structuurwijziging” opgenomen  die minimaal dient te worden toegepast.

In tegenstelling tot wat Sanoma stelt, was de NVJ bereid om verder te praten over een SBK en is het onjuist dat alleen de verlenging van het oude sociaal plan bespreekbaar was. Bovendien had Sanoma moeten melden dat wat haar betreft de onderhandelingen waren afgebroken en dat er al overeenstemming met de OR was bereikt over een nieuw SBK.

Geen juridische status

Het sociaal beleidskader dat nu met de OR is afgesproken heeft geen enkele juridische status. Dat brengt met zich mee dat de bepalingen met betrekking tot structuurwijziging in de cao prevaleren (artikel 14.7 CAO), en de NVJ haar leden zal adviseren hier een beroep op te doen.