Agenda Verenigingsraad 17 november

donderdag 14 oktober 2010

De najaarsvergadering van de NVJ Verenigingsraad vindt plaats op woensdag 17 november in perscentrum Nieuwspoort in Den Haag. Voorafgaand aan de vergadering kunnen leden de Kees Lunshoflezing 2010 bijwonen, een lezing en debat over de verhouding tussen politiek en journalistiek met Ruud Lubbers en Joris Luyendijk.

Programma
Vergadering Verenigingsraad
19.00 uur – 21.00 uur


Voorlopige agenda Verenigingsraad
1. Opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Verslag jaarvergadering 11 juni 2010 (bijlage)
4. Algemeen arbeidsvoorwaardenbeleid 2011 (bijlage)
6. Stand van zaken Financiën
7. Communicatie: Villamedia; Nieuwsbrief NVJ.NU; Community
8. Actualiteiten (Publieke Omroep, pensioenen, nieuwe medewerkers bureau NVJ)
9. Opzet en datum jaarvergadering 2011 (bijlage)
10. Wat verder ter tafel komt
11. Rondvraag en sluiting

Leden die de najaarsvergadering willen bezoeken, worden verzocht dit zo spoedig mogelijk door te geven via mderks@nvj.nl


Kees Lunshoflezing 2010

Exclusief voor haar leden heeft de NVJ plaatsen weten te bemachtigen bij de Kees Lunshoflezing 2010 door Ruud Lubbers, die op dezelfde dag in Nieuwspoort wordt gehouden. De Kees Lunshoflezing -vernoemd naar de in 2007 overleden voorzitter van Nieuwspoort- is een jaarlijks terugkerende gebeurtenis met lezing en debat over de verhouding tussen politiek en journalistiek.

Aanvang officiële programma: 16:00 uur

16:00 uur Begin officiële programma. Welkom door Max van Weezel
16:10 uur De Kees Lunshoflezing 2010 door Ruud Lubbers
16:40 uur Debat met de zaal onder leiding van Max van Weezel en Lars Duursma
17:15 uur Column door Joris Luyendijk
17:30 uur Informele voortzetting onder genot van hapje en drankje

Belangstellenden moeten zich vooraf aanmelden: keeslunshoflezing@nieuwspoort.nl onder vermelding van ‘Verenigingsraad NVJ’.