Andere opzet publieke omroep

maandag 22 maart 2010

De NVJ pleit voor een zeer vrije rol voor de omroepen op het terrein van opinie en debat. Daarnaast zal een onafhankelijke organisatie (met brede hoofdredactie) behalve nieuws ook actualiteiten moeten brengen. Dit staat in de NVJ-visie op de toekomstverkenning voor de publieke omroep. Eind vorig jaar organiseerde voormalig minister Plasterk een toekomstverkenning voor de publieke omroep. Hij riep onder andere de NVJ op om te reageren om zijn uitgangspunten, onderwerpen en vragen.

De NVJ was al voornemens in de loop van 2010 te komen met een bredere visie op de toekomst van het totale omroepbestel. Deze visie geldt als vervolg op eerdere rapporten die onder de naam ‘Hoe is de stand Mieke’ zijn verschenen.
In haar visie pleit de NVJ onder andere voor een andere opzet van de publieke omroep. Hierin is weliswaar nog altijd plaats voor meerdere omroepen, maar met een andere opzet van de representatie van de verschillende maatschappelijke stromingen. Deze omroepen moeten zich vooral bezighouden met cultuur, opinie en amusement. Nieuws en actualiteiten zouden uit het bestel getild moeten worden en ondergebracht moeten worden in één onafhankelijke organisatie.

De NVJ constateert in de visie dat het omroepbestel verstrikt raakt in de hoeveelheid omroepen en vindt dat er duidelijker moet worden geformuleerd welke stromingen
vertegenwoordigd moeten zijn. Een maximering van het aantal omroepen is onvermijdelijk.

Voor wat betreft de financiering zou er meer in programma’s en minder in overhead geïnvesteerd moeten worden. Omroepen moeten programma’s maken en de overhead aan een centrale organisatie overlaten. Die centrale organisatie moet de omroepen faciliteren, zoals nu. Dat betekent dat de omroepen een deel van hun autonomie op dit vlak moeten inleveren.
De NVJ is voorstander van een ander financieringsmodel. Volgens haar is het een grote fout geweest de omroepbijdrage af te schaffen en daarmee de financiering te fiscaliseren. Het verleden heeft uitgewezen dat de grip van de politiek op de publieke omroep groter is door de fiscalisering. Een reclamevrije publieke omroep uitsluitend gefinancierd met omroepbijdragen is de garantie van een echt onafhankelijke publieke omroep. Dit vereist aanpassing van de wet. Komt die herinvoering van de omroepbijdrage er niet, dan pleit de NVJ voor het (deels) in stand houden van de reclame-inkomsten. De publieke omroep is nu eenmaal extra kwetsbaar als zij afhankelijk is van uitsluitend de overheidsbegroting.

Klik hier naar de Visie NVJ op de toekomstverkenning voor de publieke omroep