Bepaal de toekomst van de sectie Dagblad

dinsdag 13 oktober 2015

De NVJ Dagbladsectie nodigt kaderleden van de sectie Dagblad uit om de redactiecommissieconferentie op donderdag 15 oktober in Amersfoort bij te wonen. De dag zal geheel in het teken staan van de toekomst van de sectie Dagblad – en daarmee de  toekomst van de vertegenwoordiging van de Nederlandse dagbladjournalistiek. Ook wordt aandacht besteed aan actualiteiten, zoals het kort geding van de redactieraad tegen de directie van HMC en de veranderende positie van hoofdredacteuren van de oud-Wegener kranten binnen Persgroep.

Frans Pasma, lid van het hoofdbestuur van de NVJ, komt praten over het arbeidsvoorwaardenbeleid voor de toekomst. Dagbladsecretaris Annabel de Winter gaat in op een aantal dilemma’s voor het overleg cao Dagblad 2016.

Praat mee

De sectie Dagblad ziet graag een ruime vertegenwoordiging van vertegenwoordigers van redactieraden en –commissies en wijst hen erop dat krachtens hun cao zij het recht hebben om onder werktijd hun vertegenwoordigende taken te verrichten.  Werkgevers moeten hen daar ook toe in de gelegenheid stellen. Annabel de Winter: ‘Zet jezelf niet buitenspel. Kom en praat mee over je eigen sectie vertegenwoordiging, over je eigen journalistieke verantwoordelijkheid en over je eigen arbeidsvoorwaarden.

Programma

11:00 - 11:30 Inloop

11:30 – 11:45 Introductie en overzicht van het programma voor de dag, door Annabel de Winter, secretaris Dagblad NVJ

11:45 – 12:00 Visie van het algemeen bestuur van de NVJ op de sectie dagblad en arbeidsvoorwaardenbeleid 2016-2017, door Frans Pasma, lid algemeen bestuur NVJ

12:00 – 12:45 Lunch

12:45 – 13:10 Overzicht werkzaamheden sectiebestuur Dagblad 2014-2015 en oproep tot het voordragen van nieuwe leden voor het bestuur, door interim-voorzitter sectiebestuur Marten de Jongh

Thema 1: actuele ontwikkelingen

13:10 – 13:45 Jaaroverzicht dagbladuitgeverijen door inventarisatie over ontwikkelingen op redacties

13:45 – 14:00 Wat is de missie van de sectie Dagblad in 2016 en wat zijn de taken van de sectie in de toekomst?  

Thema 2: journalistieke onafhankelijkheid

14:00 – 14:30 Drie sprekers over de positie van het redactiestatuut voor dagbladen:

·         Ron Lodewijks: ontwikkeling nieuwe redactiestatuten;

·         Peter Schat: actualiteit in verband met positie van de hoofdredacteur in redactiestatuut; kort geding redactieraad HMC maandag 12 oktober;

·         Henk Snijders (onder voorbehoud): ontwikkelingen positie hoofdredacteuren van de oud-Wegener dagbladen in de nieuwe realiteit van de Persgroep.

14:30 – 15:00 Discussie over journalistieke onafhankelijkheid als thema in sectiebestuur dagblad; eventueel resulterend in een verklaring van de aanwezige sectieleden

15:00 – 15:15 Pauze

Thema 3: arbeidsvoorwaarden

15:15 – 15:25 De dilemma’s voor het cao-overleg 2016, stand van zaken cao-overleg, door Annabel de Winter

15:25 – 15:50 Discussie over rol en taken sectie Dagblad inzake arbeidsvoorwaarden

15:50 – 16:00 Sectiereglement en verkiezingen, door Jim Verhoef, belangenbehartiger NVJ,

16:00 – 17:00 Borrel

 

Locatie: De Observant in Amersfoort. Stadhuisplein 7, 3811 LM Amersfoort