Beroepsorganisaties in actie voor auteursrecht

donderdag 28 mei 2009

Vijf beroepsverenigingen van schrijvers, ontwerpers, illustratoren, fotografen en filmmakers lichten tijdens een rondetafelconferentie op 8 juni Tweede Kamerleden in over de heersende auteursrechtproblematiek. Zij pleiten voor een verbetering van de positie van auteursrechthebbenden. De Tweede Kamer behandelt naar verwachting later dit jaar het wetsvoorstel Auteurscontractenrecht.

Omroepen en uitgevers dwingen auteurs steeds vaker tot ongunstige contracten waardoor deze hun auteursrechten kwijtraken. In Amerika leidde een conflict over auteursrechten vorig jaar tot een staking van freelance scenarioschrijvers. De productie van films en televisieseries lag daardoor maanden stil. Ook in Nederland werken omroepen en uitgevers veelvuldig met freelance auteurs. Deze makers worden steeds meer gedwongen hun rechten over te dragen, zonder noemenswaardige tegenprestatie, zo blijkt uit onderzoek uit 2005 van het IViR (Instituut voor Informatierecht). Een wettelijke bescherming is daarom nodig tegen de economische machtsongelijkheid tussen omroepen/uitgevers en freelance auteurs en uitvoerend kunstenaars. Ook moet er een wettelijke regeling komen waarmee de auteursrechten voor ieder gebruik schriftelijk worden vastgelegd en een vergoeding wordt afgesproken, óók voor toekomstig gebruik.

De Tweede Kamer behandelt naar verwachting later dit jaar het wetsvoorstel Auteurscontractenrecht. Vijf beroepsverenigingen van schrijvers, ontwerpers, illustratoren, fotografen en filmmakers informeren de Tweede Kamerleden Nicolien van Vroonhoven (CDA), Arda Gerkens (SP), Mariko Peters (Groen Links) en Boris van der Ham (D66; onder voorbehoud) over deze problematiek en pleiten voor verbetering van hun positie. Tijdens de bijeenkomst in Nieuwspoort in Den Haag vertellen ook auteurs uit hun persoonlijke ervaring over de ongunstige contracten.

De bijeenkomst wordt gepresenteerd door Harmke Pijpers. Deelnemende organisaties zijn en is georganiseerd door NVJ (Nederlandse Vereniging van Journalisten), BNO (Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers), DDG (Dutch Directors Guild) , Fotografenfederatie (BFN, GKf, PANL, SVFN) en wordt ondersteund door het Netwerk Scenarioschrijvers. De bijeenkomst is in de eerste plaats bedoeld voor kamerleden, pers en genodigden van de belanghebbende organisaties.

Andere geïnteresseerden kunnen contact opnemen met de NVJ: 020-6766771.
Aanvang: 15.30 uur in Perscentrum Nieuwspoort, Lange Poten 10, Den Haag