Bespreking TMG en NVJ over Sociaal Plan

donderdag 10 januari 2008

De Telegraaf Media Groep (Telegraaf, HDC, dvierse tijdschriften en huis aan huis bladen) heeft de NVJ uitgenodigd om te komen praten over een Sociaal Plan voor de komende jaren.

De NVJ wil eerst van TMG weten of er concrete reorganisaties te verwachten zijn. Het hebben van een ‘sociaal plan op de plank voor het geval dat’ is wat de NVJ betreft niet het juiste uitgangspunt om gesprekken aan te gaan. Eind januari zal een nieuw gesprek plaatsvinden, pas dan kan de NVJ beoordelen of daadwerkelijk de onderhandelingen over een nieuw Sociaal Plan moeten beginnen.