Betalingstermijnen wettelijk vastgelegd

woensdag 20 maart 2013

Maandag 16 maart jl. is een wetswijziging in werking getreden van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. Deze wetswijziging vloeit voort uit de implementatie van een Europese Richtlijn ter bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties. Op grond van de wetswijziging is het nu toegestaan om minimaal € 40 invorderingskosten in rekening te brengen als je factuur niet binnen de betalingstermijn is voldaan. Dit bedrag is zonder aanmaning of ingebrekestelling voor iedere openstaande factuur verschuldigd. Heb je geen betalingstermijn met je opdrachtgever afgesproken, dan dient je factuur uiterlijk 30 dagen na de dag van ontvangst te zijn betaald. Met je opdrachtgever kan je een maximumbetalingstermijn van in beginsel 60 dagen afspreken mits dit uitdrukkelijk in de overeenkomst of algemene voorwaarden is vastgelegd. Een langere betalingstermijn dan 60 dagen is in uitzonderingssituaties mogelijk mits voldaan aan de wettelijke voorwaarden. Voor overheidsinstanties geldt een maximum betalingstermijn van in beginsel 30 dagen. Een langere termijn van ten hoogste 60 dagen is in uitzonderingssituaties mogelijk. Als je vragen hebt, kan je contact opnemen met de Advocaten & Juristen van de NVJ.

Bron: Staatsblad