Bezuiniging zelfstandigenaftrek mogelijk van tafel

woensdag 4 september 2013

De in het regeerakkoord afgesproken bezuiniging van een half miljard euro op de zelfstandigenaftrek gaat mogelijk van tafel. De VVD meldt dit op het www.lefmoetlonen.nl , het platform dat rechtstreeks contact beoogt tussen ondernemers en de Tweede Kamerfractie van de VVD. Staatssecretaris Weekers zal naar verluidt een onderzoek aankondigen naar schijnzelfstandigheidsconstructies. De NVJ is verheugd dat het kernprobleem, de schijnzelfstandigheid, zal worden aangepakt. De NVJ vindt de praktijk waarbij opdrachtgevers vaste krachten ontslaan om ze vervolgens op freelancebasis (minder loon en minder zekerheid) in te zetten, moet worden afgestraft.

Het percentage schijnzelfstandigen is naar schatting 15 procent van de in totaal 800 duizend zzp’ers. Door de ondernemersaftrekken uit deze relatief kleine groep te halen, kan een bezuiniging van 500 miljoen worden gerealiseerd, het bedrag dat eerder werd aangekondigd als bezuiniging op de ondernemersfaciliteiten (3,3 miljard) voor alle zzp’ers.