Bijdrage NVJ tijdens deskundigenbijeenkomst Strafbaarstelling verblijf terroristisch gebied

donderdag 14 november 2019

De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V) van de Eerste Kamer organiseerde dinsdag 12 november 2019 een deskundigenbijeenkomst over het wetsvoorstel Strafbaarstelling verblijf in een door een terroristische organisatie gecontroleerd gebied. Bekijk nu het videoverslag met de bijdrage van de NVJ.

De NVJ adviseert in een uiterst kritische bijdrage [pdf] aan de Eerste Kamer het wetsvoorstel terug te sturen naar de Tweede Kamer. ‘Elke vorm van verplichte toestemming vooraf voor de journalistieke beroepsgroep, impliceert onvermijdelijk dat ook een voorafgaande weigering om af te reizen, onder dwang van een gevangenisstraf mogelijk is. Dat is niet meer of minder dan censuur, de meest ingrijpende schending van het uitgangspunt van vrije nieuwsgaring’, aldus de NVJ.

De bijdrage van de NVJ en de journalistieke vertegenwoordigers begint vanaf 39.50.