Brandbrief over regionale identiteit regionale omroepredacties

donderdag 12 november 2015

De gezamenlijke redactieraden van de regionale omroepen maken zich grote zorgen over de regionale identiteit van de toekomstige regionale redacties. Dit schrijven zij in een brandbrief aan de Vaste Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in aanloop naar het Wetgevingsoverleg op maandag 16 november.  

Hoewel staatssecretaris Dekker de toezegging heeft gedaan om de regionale redacties ook na 2017 autonoom te laten functioneren, is vastlegging hiervan nog niet goed geregeld. Hierdoor ligt een centrale programmatische aansturing op de loer en dreigt de kern van de regionale omroep, de inhoudelijke keuzes dichtbij de burger, verloren te gaan.

De staatssecretaris schrijft in zijn brief aan de commissie: ‘De regionale redacties bepalen zelf de vorm en de inhoud van het door hen verzorgde media-aanbod. Er wordt dus regionaal bepaald wat er regionaal wordt uitgezonden. Dat verandert niet.’

Om dat waar te maken, moet er aan drie essentiële voorwaarden worden voldaan:

  1. Vastlegging van de positie van de BMA (de Beleidscommissie Media-aanbod) in de Mediawet;
  2. Het vastleggen in de wet van de benoeming van de hoofdredacteur in de regio;
  3. Het belang van het onafhankelijk redactiestatuut, waarin journalistieke autonomie, de positie van de hoofdredacteur, het vrijwaren van commerciële dan wel politieke invloeden zijn vastgelegd.

De brief is ondertekend door de gezamenlijke redactieraden van de regionale omroepen van Omrop Fryslân, RTV Noord, RTV Drenthe, RTV Oost, Omroep Gelderland, Omroep Flevoland, RTV Utrecht, RTV NH, Omroep West, RTV Rijnmond, Omroep Zeeland, Omroep Brabant, L1.

  • Lees hier de brief van de gezamenlijke redactieraden.