CAO-voorstel Vaktijdschriften: 3% structurele loonsverhoging

dinsdag 1 november 2011

De NVJ wil dat de lonen voor vaktijdschriftjournalisten met 3% omhooggaan. Ook wil de NVJ afspraken maken over de individuele opleidingsfaciliteiten en een continuering van het kennismakingsproject voor jonge journalisten. Dit staat in het voorstellenpakket dat de NVJ aan haar leden heeft gestuurd. De onderhandelingen over een nieuwe CAO voor Vaktijdschriftjournalisten gaan 7 november van start.

De contractperiode van de CAO voor Vaktijdschriftjournalisten is al geruime tijd verstreken. De NVJ en de werkgevers wilden eerst overeenstemming bereiken over het functie-indelingssysteem en het loongebouw behorende bij de CAO VAK. Nu gaan partijen onderhandelen over een nieuwe CAO.

De NVJ-delegatie dient een zeer beperkt voorstellenpakket in:
- Een contractperiode van 18 maanden, vanaf 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2012.
- Continuering van het kennismakingsproject, waarbij net afgestudeerde journalisten gedurende een periode van minimaal 6 maanden en maximaal 9 maanden kunnen instromen op een redactie.
- Individuele opleidingsfaciliteiten.
- Structurele loonsverhoging van 3%.