Continuiteit PersVeilig tot minstens 2022

donderdag 29 oktober 2020

PersVeilig, dat meer bescherming voor journalisten nastreeft en realiseerde dat geweld en intimidatie tegen media(werkers) inmiddels zwaarder wordt bestraft, heeft voldoende middelen om tot minstens 2022 door te gaan.

De verlenging van het project is mede mogelijk door financiële ondersteuning van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Steeds meer journalisten weten PersVeilig te vinden. Helaas neemt het aantal incidenten tegen journalisten ook hand over hand toe. In de eerste tien maanden kwamen 80 meldingen van incidenten en bedreigingen binnen. Er werd 27 keer aangifte gedaan. 

Op de website van PersVeilig  staan praktische handvatten, zoals voorlichting over strafbare feiten, aangifte doen, scholing, waar je terecht kunt voor slachtofferhulp en hoe je incidenten kunt voorkomen. Ook is daar te lezen waar de werkgever zich aan moet houden en waar politie en justitie zich aan hebben gecommitteerd.

Blijf niet zitten na een bedreiging of incident. PersVeilig helpt

  • PersVeilig is een initiatief van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ), het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren, Politie en het Openbaar Ministerie.
  • Website: www.persveilig.nl
  • Volg ons op Twitter: @persveilig