Dag van de Persvrijheid

woensdag 18 maart 2009

‘De straat versus de verslaggever’ is het thema van de Dag van de Persvrijheid die op zondag 3 mei wordt gehouden in Utrecht. De Persvrijheidlezing wordt uitgesproken door Eberhard van der Laan, minister van Wonen, Werken en Integratie. Frank Bovenkerk, hoogleraar criminologie, presenteert zijn onderzoek naar bedreigingen van journalisten op reportage. Op 3 mei houdt de NVJ tevens haar jaarvergadering.

Jaarvergadering NVJ en Internationale dag van de Persvrijheid
3 mei 2009

Locatie: Academiegebouw van de Universiteit Utrecht, Domplein 29

Ontvangst en registratie deelnemers Verenigingsraad vanaf 10.00 uur
Aanvang: 10.30 uur

AGENDA

1. Opening
2. Jaarrede voorzitter Huub Elzerman
3. Ingekomen stukken en mededelingen
4. Verslag najaarsvergaderingen d.d. 5 november en 3 december 2008
5. Jaarverslag 2008 en gevoerde beleid
6. Plan van aanpak 2009
7. Financiële jaarstukken 2008 en begroting 2009
8. De Journalist en Villamedia
9. Bestuursverkiezingen
10. Wat verder ter tafel komt en rondvraag

13.00 uur Lunch

Programma Dag van de Persvrijheid

Thema: De straat versus de verslaggever

Dagvoorzitter: Margriet Vroomans

14.00 Opening
14.05 Voordracht door Prof.dr. Frank Bovenkerk, hoogleraar criminologie met betrekking tot zijn onderzoek naar bedreigingen van journalisten op reportage
14.25 Presentatie van de Freedomhouse Persvrijheid Barometer door
Hans Verploeg, voorzitter Free Voice, gevolgd door
de documentaire Press Freedom under Pressure 2009 van Press Now en Free Voice met aandacht voor de situatie in Irak en Sri Lanka

14.50 Pauze

15.15 Persvrijheidlezing 2009 door Eberhard van der Laan, minister van Wonen,
Wijken en Integratie
15.35 Reactie van Saskia Dekkers, correspondente in Parijs voor o.a. het
NOS Journaal
15.50 Discussie
Gespreksleider: Margriet Vroomans
16.30 Sluiting en borrel