Dinsdagavond online personeelsbijeenkomst L1

dinsdag 9 februari 2021

De NVJ organiseert samen met de andere vakbonden dinsdagavond een (online) personeelsbijeenkomst bij L1. De NVJ wil graag weten hoe de stemming is onder het personeel van L1 en welke vragen er leven. De NVJ steunt de medewerkers en benadrukt dat er snel moet worden gezocht naar een passende oplossing.

foto: Jean-Pierre Geusens, ANP/Hollandse Hoogte

Aanleiding is de vertrouwensbreuk tussen het personeel van de regionale omroep en directeur Peter Elbers. Vorige week kwam naar buiten dat alle digitale activiteiten van medewerkers gecontroleerd kunnen worden. Inmiddels is dit plan ingetrokken. Niettemin vindt de NVJ het langlopende conflict zeer zorgelijk.

Dinsdag werd bekend dat de Raad van Commissarissen (RvC) van L1  naar de Ondernemingskamer in Amsterdam stapt met het verzoek om een onderzoek in te stellen naar de gang van zaken binnen L1 en om die voorzieningen te treffen die de organisatie weer in een rustig vaarwater brengen. De NVJ wil weten wat dit betekent en wat hiervan de gevolgen en mogelijkheden zijn. ‘Wat we nog steeds belangrijk vinden is dat er snel een oplossing moet komen. De stap naar de Ondernemingskamer moet er niet toe leiden dat dit conflict nog lang voortduurt', aldus omroepsecretaris Wais Shirbaz.