Discussie over bronbescherming

donderdag 21 oktober 2010

De NVJ vindt dat er veel meer urgentie moet worden gegeven aan de bescherming van journalistieke bronnen en het wetsvoorstel Bronbescherming. ‘We constateren een ernstig gebrek aan politieke voortgang op dit dossier.’ Op donderdag 11 november organiseert de NVJ in samenwerking met VMC (Vereniging voor Media- en Communicatierecht) een discussie onder leiding van Folkert Jensma (NRC Handelsblad/bestuurslid VMC) met onder andere mediarecht professor Dirk Voorhoof, advocaat mr. Otto Volgenant, Tweede Kamerleden en journalisten.

Aanleiding voor de discussiebijeenkomst is de recente uitspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in de Autoweek-zaak. Het EHRM gaf in september jl. aan dat de bescherming van journalistieke bronnen in Nederland tekort schiet. Deze principiële uitspraak is gedaan naar aanleiding van een inval van het Openbaar Ministerie bij het weekblad AutoWeek van Sanoma Uitgevers in 2002.

‘In feite is Nederland nu voor de tweede keer op de vingers getikt’, zegt NVJ-secretaris Thomas Bruning. Vorig jaar oordeelde het Europese Hof dat journalist Koen Voskuil in 2000 onterecht werd vastgehouden door justitie, omdat hij weigerde een anonieme bron te onthullen.
‘Enkele jaren geleden is er wel inzicht gekomen’, zegt Bruning. ‘De voorgestelde wettelijke regeling in 2008 was een eerste positieve stap, omdat hiermee bronbescherming een wettelijke erkenning kreeg. De omvang is echter te beperkt: telefoontaps, het opvragen van telefoon- en mailgegevens en invallen op redacties werden niet expliciet in het wetsvoorstel genoemd, terwijl die ook schending van de bronbescherming kunnen opleveren en even schadelijk kunnen zijn als een gijzeling.’

Bruning vindt dat Nederland weinig opschiet met de wettelijke bescherming van bronnen. En dat terwijl de Raad van Europa hieraan groot belang hecht en vindt dat journalisten het recht moeten hebben om hun bronnen te beschermen. Wereldwijd hebben ongeveer honderd landen juridische maatregelen getroffen inzake de bescherming van journalistieke bronnen. Lees ook het document over journalistieke bronbescherming in Europa: Protection_of_sources-2010-EN.pdf

De studiemiddag wordt geleid door Folkert Jensma (NRC Handelsblad.
Sprekers zijn:
Prof. Dr. Dirk Voorhoof (over het juridische kader van bronbescherming),
mr. Otto Volgenant (over de Autoweek-zaak),
Jeroen Recourt (Kamerlid PvdA) en twee Kamerleden van CDA en VVD.
Ook zal gesproken worden met Joost de Haas en Bart Mos, journalisten bij De Telegraaf en 'ervaringsdeskundigen' op het gebied van bronbescherming.

Deelname aan deze studiemiddag is voor leden van de VMC en de NVJ kosteloos.
De discussie begint om 14.45 en wordt gehouden in Dauphine, Prins Bernhardplein 175, Amsterdam