Enorme bezuiniging nekt publieke omroep

donderdag 30 september 2010

De beroepsvereniging voor journalisten NVJ maakt zich ernstig zorgen over de toekomst van de brede publieke omroep. Het nieuwe kabinet wil maar liefst 200 miljoen bezuinigen op de publieke omroep maar stelt dat dat niet ten koste gaat van de kwaliteit. Het aan te treden kabinet houdt echter een slag om de arm: “Indien dat een verschraling van kwaliteit tot gevolg mocht hebben, zal het leiden tot één publiek net minder.”

“En dat is dus in tegenspraak met elkaar”, stelt Omroepsecretaris Marc Visch van de NVJ. “Het is namelijk niet aan de politiek om te bepalen wat kwaliteit is en wat niet. Dus wanneer wordt er dan door wie besloten dat het wel met een net minder kan?” Volgens Visch kan het ook haast niet anders dan dat de programma’s geraakt worden. “Als je een derde van het budget afhaalt kan een kind uitrekenen dat dat niet alleen uit de overhead gehaald kan worden. En dat zal een onevenredige kaalslag betekenen.”

Volgens de NVJ zitten er veel meer onduidelijkheden in het concept-regeerakkoord. Zo klinkt het wellicht goed dat de themakanalen alleen uit eigen middelen mogen worden gefinancierd. “Er zijn echter maar een beperkt aantal omroepen met eigen inkomsten en dus eigen middelen.”, zo zegt Marc Visch.  “Maar tegelijkertijd wil het kabinet de programmagegevens vrijgeven en daar komen die eigen inkomsten hoofdzakelijk uit.”

Volgens het aan te treden kabinet moet de Wereldomroep zich gaan richten op de kerntaken en zal die omroep worden gefinancierd uit de begroting voor Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking. “Ook een mooie zin, maar wat zijn die kerntaken dan precies? En wordt van de Wereldomroep nog wel verwacht dat zij onafhankelijke journalistiek bedrijft of wordt zij een spreekbuis van dit ministerie?”

Op zichzelf is de NVJ voorstander van meer samenwerking tussen de regionale en de landelijke omroepen. Maar wel vraagt zij zich af hoe de besparingen die dat oplevert ten goede zouden kunnen komen aan de regionale omroepen. “De regionale omroepen kennen een totaal andere financieringsstructuur dan de landelijke omroepen, dus is het maar de vraag of je dat geld kunt overhevelen.”, aldus de omroepsecretaris van de NVJ.

Volgens de Nederlandse Vereniging van Journalisten zou het goed zijn als de Tweede Kamer snel gaat praten over de herinvoering van de Omroepbijdrage. Toen deze werd afgeschaft werd beloofd dat de politiek geen grotere grip zouden krijgen op de onafhankelijke omroep. “Het tegendeel wordt vandaag weer bewezen.”, stelt Marc Visch. “De heer Wilders liet in een toelichting weten heel verheugd te zijn dat de publieke omroep flink geraakt zou worden. Bovendien draagt deze 200 miljoen marginaal bij aan de bezuinigingsopdracht van 18 miljard, terwijl de schade enorm is.”

“Met de Omroepbijdrage weet iedere Nederlander exact wat hij betaalt voor de publieke omroep en wordt de politiek inhoudelijk op afstand gehouden. Want ook met financiële ingrepen beïnvloed je de inhoud. En dat zou de politiek in een beschaafde democratie niet moeten willen.”