Enquête marktpositie freelancers die aan Sanoma Media leveren

dinsdag 22 oktober 2013

De NVJ en NVF onderzoeken in samenwerking met de Fotografen Federatie (FF), Freelancers Associatie (FLA), Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers (BNO), Pictoright en Lira of Sanoma Media misbruik maakt van haar economische machtspositie. Freelancers die aan Sanoma leveren, wordt verzocht de enquête in te vullen.

Om te achterhalen of Sanoma misbruik maakt van haar economische machtspositie wordt zowel de marktpositie van Sanoma Media onderzocht als de marktpositie van freelancers die aan Sanoma Media leveren. Deze enquête richt zich de marktpositie van freelancers die aan Sanoma Media leveren.

Alleen bij een representatieve respons kan de enquête worden gebruikt voor een melding bij de Autoriteit Consument en Markt. Het is daarom cruciaal dat freelancers die aan Sanoma leveren deelnemen aan het onderzoek. De vragenlijst is op verzoek van de Autoriteit Consument en Markt gedetailleerd. De NVJ hoopt dat freelancers het belang van deze enquête inzien en maximaal vijftien minuten van hun tijd hierin willen investeren.

Doelgroep
Freelancers die aan Sanoma Media leveren (journalisten, fotojournalisten, fotografen, ontwerpers, illustratoren en audiovisuele freelancers).

Onderzoek in drie delen
Om de marktpositie van freelancers te kunnen bepalen is het onderzoek onderverdeeld in drie delen:

a) persoonsgebonden gegevens
b) keuzevrijheid
c) onderhandelingsruimte.

In deel drie is een aparte vraag opgenomen over de bewerking van foto’s en ander beeldmateriaal. Deze vraag is uitsluitend bestemd voor fotografen, ontwerpers en illustratoren.

Opdrachtgever
Daar waar ‘opdrachtgever’ zonder verdere specificatie staat dient te worden gelezen ‘Sanoma Media’.

Ga hier naar de vragenlijst
Alle leden van de deelnemende beroepsverenigingen krijgen via e-mail een unieke inlogcode. Niet leden kunnen de volgende code invoeren: SM-NVJ.