Financieel onderzoek Wegener

maandag 2 maart 2009

De NVJ heeft met de Raad van Bestuur van Wegener definitieve afspraken gemaakt over een financieel onderzoek naar het bedrijf. Aanleiding hiervoor is de wens van de Raad van Bestuur om het convenant met de NVJ uit augustus 2008 open te breken.

Dat akkoord van vorig jaar augustus bevatte afspraken over ondermeer een minimum bezetting op de verschillende dagbladredacties van Wegener voor een aantal jaren, opleidingsbudgetten en een structuur waarbij de uitgeverijen zelf weer verantwoordelijkheid kunnen dragen.
De NVJ wil nu eerst inzage in de financiële gang en wandel van het bedrijf om zo de noodzaak voor het eventueel openbreken van die overeenkomst na te gaan. Daarbij wil de NVJ de discussie aan wat dit zou betekenen voor de multimediale toekomst van de dagbladen die, los van zware economische omstandigheden.
Zodra de NVJ inzage heeft gekregen in het financiële rapport wil zij een gesprek met de Raad van Bestuur. Het tijdstip waarop dit gaat plaatsvinden is niet bekend, ondanks herhaalde verzoeken van de NVJ om meer duidelijkheid te geven.