Geen omroepbreed Sociaal Plan publieke omroepen

woensdag 21 april 2010

De onderhandelingen voor een omroepbreed Sociaal Plan bij de publieke omroepen zijn op niets uitgelopen. Uiteindelijk bleken de werkgevers niet bereid om dienstjaren die medewerkers bij andere publieke omroepen hadden gemaakt mee te tellen. Dit punt lag bijzonder zwaar bij de leden van de vakorganisaties. Vooral omdat de omroepmedewerkers ‘gedwongen’ worden veel tussen de diverse omroepen te switchen.

De vakorganisaties NVJ, FNV KIEM, CNV Media en De Unie hebben de afgelopen maanden veel werk gemaakt van het omroepbrede Sociaal Plan. Verwacht wordt dat de komende tijd veelvuldig gereorganiseerd zal moeten worden vanwege de verschuivingen in de zendtijden en de budgetten van de omroepen. Dat het niet tot een akkoord is gekomen betekent dat de vakorganisaties per omroep waar nodig een Sociaal Plan zullen proberen af te sluiten.

De vakorganisaties zijn zeer teleurgesteld dat de omroepwerkgevers geen gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben durven te nemen.