In gesprek met uitgevers

dinsdag 6 september 2011

De NVJ en NVF praten op woensdag 7 september met het Nederlands Uitgeversverbond (NUV) over het thema Eerlijk Deel. De wens van de NVJ/NVF is om tot een convenant te komen waarin bepaalde minimumvoorwaarden worden gesteld. “Dat we een sterke beroepsgroep hebben, is ook in het belang van de uitgevers zelf en zij zien zelf ook die noodzaak.”

Om oog voor elkaars belangen te houden is dit jaar de campagne Eerlijk Deel een belangrijk punt op de agenda van de NVJ en de NVF. “Om een goede beroepsgroep over te houden, heb je ook goede opdrachtgevers nodig die een eerlijke beloning betalen voor het werk van freelance fotografen en freelance journalisten”, zegt NVF-voorzitter Rimmer Mulder. De wens van de NVJ/NVF is om tot een convenant te komen waarin bepaalde minimumvoorwaarden over contracten en opdrachten worden gesteld. “We willen dat uitgevers en opdrachtgevers de intentie uitspreken dat zij geen misbruik maken van hun marktmacht. Opdrachtgevers hebben nu vaak een heel sterke positie omdat het aanbod van fotografen en journalisten zo groot is. Dat kan leiden tot een oneerlijke beloning en oneerlijke behandeling van de freelancer. Met de druk op tarieven en het tegen elkaar uitspelen van mensen, dreigen we een sterke beroepsgroep te verliezen. Dat we een sterke beroepsgroep hebben, is ook in het belang van de uitgevers zelf en zij zien zelf ook die noodzaak. Wat nu dreigt is dat je straks bijvoorbeeld geen beroepsfotograaf meer overhoudt die nog een goed bestaan heeft van alleen fotografie. Die boodschap willen we overbrengen.”