Integrale visie op zelfstandigen ontbreekt – Teken de petitie ‘Eerlijke Zelfstandigenaftrek’

donderdag 5 september 2019

Het ontbreekt het huidige kabinet aan een integrale visie voor zelfstandigen. Op korte termijn staat het inkomen van zelfstandigen onder druk door de aankondiging van verschillende belastingingrepen en een verplichte arbeidsongeschiktheid verzekering (aov). De gevolgen zijn het grootst voor zelfstandigen met een klein inkomen. Dit beleid staat haaks op het beleid van de minister van Cultuur die de positie van onder andere zelfstandige (foto)journalisten wil verbeteren. Eerder concludeerde de SER en de Raad voor Cultuur dat zelfstandige (foto)journalisten geen onderhandelingspositie hebben en er sprake is van een onevenwichtige machtsbalans tussen onder andere mediaorganisaties en zelfstandige (foto)journalisten. 

Recent lekte uit dat het kabinet de zelfstandigenaftrek wil beperken. Nu mogen ondernemers jaarlijks ruim 7.000 euro van hun winst aftrekken bij de belastingaangifte. Straks is dat nog maar 5.000 euro. Dat levert de schatkist geld op waarmee het kabinet lastenverlichting voor alle burgers wil bieden. Maar de zzp’er, en vooral die met een klein inkomen, wordt hard geraakt. Dit komt omdat de maatregel niet op zichzelf staat. Doe dus mee! Teken deze petitie! 

Per 1 januari 2020 vervalt de afdrachtvermindering in de kleine ondernemersregeling (KOR), waardoor zzp’ers voortaan geen korting meer krijgen op de door hen af te dragen btw. Tel je daarbij de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) op, die ineens als een duveltje uit een doosje werd binnengeloodst en je begrijpt dat zzp’ers (en de NVJ) boos zijn. Meer verplichtingen, hogere kosten, minder belastingvoordeel en daar staat (nog) geen enkele verbetering in hun sociale zekerheid tegenover. 

Het kabinet hoopt misschien dat de tarieven van sommige zelfstandigen zullen stijgen. Dat zou een goede ontwikkeling zijn. Aannemelijker is het dat alleen de zzp’ers met voldoende onderhandelingspositie iets van de gestegen kosten kunnen doorberekenen aan de opdrachtgever. Het kabinet houdt zo werkgevers bij voortduring uit de wind en legt de rekening neer bij de zelfstandige. 

De NVJ en de NVF maken zich sterk voor een integrale visie op zelfstandigen. Zij zullen alle betrokken ministeries zoals Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), Economische Zaken, Financiën en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Landbouw en Innovatie verzoeken om een toekomstbestendig beleid dat ruimte biedt voor ondernemerschap.