Leden stemmen in met AOW-akkoord

donderdag 1 juli 2010

Een overgrote meerderheid van de NVJ-leden (91,2%) heeft ingestemd met het akkoord over de AOW en het aanvullend pensioen.

Dit zijn de afspraken:
• De AOW wordt welvaartsvast. De AOW-uitkering gaat sneller omhoog dan nu, door volledige koppeling aan de werkelijk verdiende lonen;
• De AOW wordt flexibel. De AOW-leeftijd gaat omhoog naar 66 in 2020 en wordt daarna afhankelijk van de levensverwachting. U kunt vanaf 65 jaar zelf kiezen wanneer u AOW wilt ontvangen;
• De gemiddelde levensverwachting neemt toe - we leven steeds langer. Daardoor worden de pensioenen die u opbouwt via uw werkgever, alsmaar duurder. Wij hebben afgesproken dat aan u de keuze is: of u werkt in de toekomst wat langer door. Of u stopt eerder , maar dan ontvangt u een iets lagere pensioenuitkering;
• De pensioenpremies worden stabiel. Dat is goed voor uw koopkracht;
• Financiële mee- en tegenvallers worden eerlijk verdeeld over jong en oud.
Werknemers en zzp’ers kunnen zelf kiezen wanneer ze met pensioen gaan. Die mogelijkheid wordt in de toekomst uitgebreid. Wie eerder met pensioen wil, ontvangt minder AOW en/of pensioen per eerder gestopt jaar. Maar doordat de AOW-uitkering elk jaar meer waard wordt, kan iedereen desgewenst eerder uittreden – ook de mensen die vroeg begonnen zijn en een lager inkomen hebben. Bestaande overgangsregelingen voor vut/prepensioen en levensloop worden niet gewijzigd. Wie later met pensioen wil, krijgt meer AOW en/of pensioen per uitgesteld jaar.