Leden stemmen in met Sociaal Plan landelijke publieke omroepen

donderdag 6 juni 2013

De NVJ-leden, werkzaam bij de publieke omroep, hebben ingestemd met de verlenging van het Sociaal Plan voor de landelijke publieke omroepen. Het plan heeft een looptijd tot en met 31 december 2014. Dat betekent dat alle reorganisaties als gevolg van de bezuiniging van 200 miljoen (Rutte 1) zullen worden afgewikkeld volgens dit Sociaal Plan.

In het sociaal plan is onder andere opgenomen: een budget van € 5.000 voor scholing en begeleiding, de freelancersregeling, een aanzegtermijn van 5 maanden en een ontslagvergoeding op basis van de ‘oude’ kantonrechtersformule met een correctiefactor 1.
Wel zijn enkele technische wijzigingen aangebracht, mede als gevolg van veranderde wet- en regelgeving:

• In het Sociaal Plan wordt nu als pensioen(richt)leeftijd 65 jaar genoemd. Dat wordt nu aangepast door als grens de wettelijk stijgende AOW datum in het sociaal plan op te nemen.
• De regeling Fonds Voorziening Pensioenen (FVP) is door de overheid beëindigd, waardoor er geen tegemoetkoming meer wordt verstrekt in de pensioenpremie van werknemers boven de 45 jaar. De verwijzing in het sociaal plan naar die niet meer bestaande regeling zal daarom worden geschrapt.
• De onduidelijkheid over declaraties van gemaakte juridische kosten is opgelost door vast te stellen dat het bedrag daarvoor € 800 bedraagt, exclusief BTW maar inclusief zogeheten kantoorkosten. Dat was € 1.000 inclusief BTW en inclusief kantoorkosten. Tevens wordt het mogelijk dat de NVJ gemaakte kosten voor juridische begeleiding rechtstreeks kan worden gedeclareerd bij de omroepbedrijven.