Ledenbijeenkomst Reed Business

dinsdag 13 april 2010

De NVJ organiseert op dinsdag 20 april een ledenvergadering bij Reed Business Information over de voorgenomen reorganisatie. Reed verkoopt 16 titels aan Eisma Media Groep en gaat zich concentreren op een vereenvoudigder organisatie met drie redactionele clusters. Om 12.00 wordt gesproken over de verkoop van titels aan Eisma, om 13.00 uur over de ontwikkelingen bij Reed Business.

De NVJ heeft de adviesaanvraag over de totale reorganisatie ontvangen en afgelopen vrijdag met algemeen directeur Marianne van Leeuwen gesproken. Zij gaf een toelichting op het voorgenomen besluit om zestien titels te verkopen aan de Eisma Media Groep per 1 juli 2010. Als gevolg hiervan zullen 52 medewerkers van werkgever veranderen. De NVJ zal er op toezien dat het uitgangspunt, namelijk dat het pakket aan arbeidsvoorwaarden minimaal gelijk blijft aan het huidige pakket, daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Hierover worden afspraken gemaakt met de werkgever over de wijze waarop dit binnen de nieuwe organisatie geborgd wordt. Er moet ondermeer een pakketvergelijking plaatsvinden, inclusief pensioenregeling, winstdeling en 13e maand.

Het tweede voorgenomen besluit betreft de reorganisatie van de organisatie van Redacties.
Er moet kritisch gekeken worden naar de nieuwe structuur met de verschillende Communities, de managementstructuur en de gevolgen voor de (hoofd)redacties. De doelstelling van deze reorganisatie is kostenbesparing en flexibilisering van de redactiekosten. In plaats van 25 procent freelance kosten worden deze in 2012 50 procent. De conclusie van de directie, “het afvloeien van redactieleden, zal onvermijdelijk zijn”.

Bij het Agrarisch Dagblad, dat met twee reorganisaties wordt geconfronteerd, zal nu eerst de internetactiviteiten ontplooid worden. Tot die tijd vallen geen ontslagen.

De NVJ wil op 20 april met de leden praten over deze ontwikkelingen en op welke wijze de redacties betrokken kunnen worden c.q. invloed kunnen uitoefenen op dit proces.