Ledenvergadering RTL over impasse CAO-overleg

maandag 26 oktober 2009

De NVJ, FNV KIEM en De Unie willen op donderdag 29 oktober bij RTL Nederland een gezamenlijke ledenvergadering houden over het vervolg van de CAO-onderhandelingen. Na maandenlang overleg is er nog steeds geen CAO. ‘Het risico is daarbij dat RTL Nederland haar CAO helemaal kwijtraakt’, aldus omroepsecretaris Marc Visch.

Het uitgangspunt van de NVJ is behoud van koopkracht en werkgelegenheid, conform het sociaal akkoord. Van het moederbedrijf heeft RTL Nederland de opdracht gekregen 20 procent te bezuinigen. Maar het moet echt heel slecht met een bedrijf gaan wil een directie vragen om eenvijfde deel van de arbeidsvoorwaarden in te leveren. Marc Visch: ‘Probleem is echter dat de directie intern een ander geluid laat horen: het gaat wel wat minder, maar RTL Nederland is nog steeds heel succesvol. Daarmee staan wij voor een groot probleem. Wat is het nu? Iets minder of heel slecht?’

Het probleem is dat er nog steeds geen CAO is en het risico is daarbij dat RTL Nederland haar CAO helemaal kwijtraakt. ‘Dat betekent dat je qua arbeidsvoorwaarden echt niet meer weet waar je aan toe bent. Het inleveren van NRD-vergoeding en ATV is dan echt nog maar een klein beginnetje. De directie ontkent dat dit een doel is, maar ondertussen komt ze ook niet met reële voorstellen.’

De NVJ roept met klem haar leden werkzaam bij RTL Nederland aanwezig te zijn bij de gezamenlijke ledenvergadering van NVJ, FNV KIEM en De Unie. De bijeenkomst op 29 oktober wordt gehouden in de vergaderruimte van de redactie RTL Nieuws en begint om 14.30.