Linken naar persoonsgegevens is een verwerking

vrijdag 1 maart 2013

Artikel 1 onder d Wet bescherming persoonsgegevens bepaalt dat onder verwerking moet worden verstaan: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder terbeschikkingstelling van gegevens. De rechtbank Den Bosch oordeelde dat het verzenden van een hyperlink moet worden beschouwd als een vorm van terbeschikkingstelling van gegevens. De rechtbank is tevens van oordeel dat het verzenden van een e-mail of tweet met daarin een directe link naar een advertentie waarin persoonsgegevens zijn vermeld, het verwerken van persoonsgegevens oplevert.