Lira bereikt akkoord met knipseldiensten

donderdag 18 december 2014

Lira, de auteursrechtenorganisatie van schrijvers, is na goed overleg met Media Info Groep en Profactys gekomen tot een akkoord over een auteursrechtelijke vergoeding voor freelance journalisten wier werken door Media Info Groep worden ‘geknipt’. Met deze overeenkomst worden de rechten van de freelance schrijvers gewaarborgd.

Profactys fungeert als auteursrechtelijk clearinghouse voor Media Info Groep. Uitgeverijen van de bladen waaruit geknipt wordt ontvangen al enkele jaren een vergoeding voor hergebruik van het auteursrechtelijk beschermd materiaal.

De kern van de overeenkomst is dat Media Info Groep namens de freelance schrijvers toestemming krijgt om gepubliceerde artikelen tegen een redelijke vergoeding te leveren aan de zakelijke klanten. Een belangrijk deel van de geschreven artikelen die in de media verschijnen, zijn door freelance auteurs geschreven. Dankzij dit akkoord zullen nu ook de freelance journalisten, net als de uitgeverijen, voortaan een vergoeding ontvangen voor het hergebruik van hun werk door de knipseldiensten.

Hiervoor wordt vanaf 2015 jaarlijks een licentievergoeding betaald aan Lira. Lira verdeelt die vergoeding onder freelance journalisten. Daarnaast ontvangen de schrijvers een tegemoetkoming voor gederfde gelden over het verleden.

Tijs van den Boomen, vicevoorzitter Lira: “Freelancers zijn goed voor zo’n zeventig procent van de inhoud van bladen. We zijn tevreden dat Media Info Groep dit feit nu erkent én ervoor betaalt. Dit is een belangrijke stap in onze strijd voor de belangen van zelfstandige journalisten.”

Mark Reisz, directeur Media Info Groep: “Wij zijn verheugd dat wij nu voor onze klanten de rechten goed geregeld hebben met alle rechthebbenden. De freelancers zijn een belangrijke groep en deze overeenkomst doet hier nu recht aan.”

Lira en de knipseldiensten beschouwen de overeenkomst als een voorbeeld voor andere partijen die artikelen van freelance auteurs gebruiken en hiervoor geen vergoeding betalen. Beiden zijn verheugd dat zij overeenstemming hebben bereikt over een toekomstbestendige regeling die een goede informatievoorziening via de knipseldiensten mogelijk maakt en tegelijkertijd de rechten van de freelance schrijvers waarborgt.