Maatwerkafspraken voor Telegraaf-journalisten die als zelfstandige door willen gaan

dinsdag 9 februari 2016

De NVJ heeft met TMG afspraken gemaakt voor alle journalisten die in de huidige reorganisatie hun baan bij De Telegraaf zijn verloren en die na hun vertrek als zelfstandige bij De Telegraaf willen werken. Deze gelden ook voor de journalisten die op dit moment al een vaststellingsovereenkomst met TMG hebben getekend.

De periode waarin je na je vertrek bij TMG niet als zelfstandige voor De Telegraaf of een van de andere uitgaven van TMG mag werken, is verkort van twee jaar naar ten hoogste zeven maanden. Ook is er ruimte voor maatwerkafspraken.

Bepaling sociaal plan

In de vaststellingsovereenkomst die in het kader van het verlengde Sociaal Plan TMG 1 juli 2015 – 30 november 2015 aan vertrekkende medewerkers wordt voorgelegd door TMG, is de volgende bepaling opgenomen: ‘De Werknemer zal binnen 2 jaar na de Einddatum niet in dienst treden bij dan wel werkzaamheden verrichten voor een werkmaatschappij of deelneming waarin Telegraaf Media Groep N.V. een meerderheidsaandelenbelang heeft’.
 
TMG komt tegemoet aan bezwaren

De NVJ heeft aangevoerd dat zo'n verbod om als journalist te freelancen voor Telegraaf, belemmerend werkt voor de ontslagen Telegraaf-journalisten die als een zelfstandige een bestaan moeten opbouwen. TMG is aan de bezwaren van NVJ tegemoet gekomen en heeft bevestigd dat TMG in voorkomende gevallen op verzoek van de werknemer openstaat voor maatwerkafspraken.
 
Citaat uit de toezegging van TMG: ​‘TMG acht aannemelijk dat de in bovenstaande bepaling opgenomen termijn van 2 jaar na einddatum van het dienstverband  bezwarend kan zijn voor journalisten die na beëindiging van hun dienstverband bij TMG als zelfstandige aan de slag gaan. Derhalve bevestig ik hierbij dat TMG in voorkomende gevallen op verzoek van Werknemer openstaat voor maatwerk afspraken. Gelet op de wettelijke bepalingen met betrekking tot de ketenregeling van arbeidsovereenkomsten (artikel 7:668a BW) hanteert TMG daarnaast een minimale termijn van 7 maanden na de Einddatum alvorens de betreffende Werknemer werkzaamheden voor TMG zou kunnen verrichten.’