Marjan Enzlin neemt afscheid van NVJ-bestuur

vrijdag 30 augustus 2019

Na ruim vijf jaar verlaat Marjan Enzlin, een klein jaar eerder dan beoogd, het hoofdbestuur van de NVJ.  Zij heeft te kennen gegeven de bestuurstaken, tot haar grote spijt, niet langer op verantwoorde wijze te kunnen combineren met haar werk als hoofdredacteur van Arts en Auto en de daarbij gekomen mantelzorgtaken voor een aantal mensen in haar persoonlijke omgeving. Met haar vertrek verliest de NVJ een voorzitter en bestuurslid een stuwende kracht met hart voor de leden.

foto: Truus van Gog

Marjan Enzlin diende één termijn als voorzitter van het bestuur (2014 tot 2017) en gaf de voorzittershamer daarna op haar eigen verzoek over aan journalist/radiomaker René de Monchy, die tijdens de ALV van juni 2017 tot  voorzitter werd verkozen. Zelf bleef ze daarna aan als bestuurslid. Ze had in de loop van de tijd onder meer de portefeuilles ‘tijdschrift’, ‘dagblad’, ‘fotojournalistiek’ en ‘NVJ-marketing’ onder haar hoede. Ook nam zij het vicevoorzitterschap waar tijdens het zwangerschapsverlof van vicevoorzitter Wilma Haan.

Na haar verkiezing tot voorzitter in 2014 zette Marjan zich, samen met de collega-bestuursleden én met oud-vicevoorzitters, Louis van de Geijn en Max van Weezel, in voor een meer democratisch bestuur van de vereniging waarin de behoeften van leden steeds centraal moesten staan. Onder deze voorzittersduo’s kwam onder meer de verlaging van de contributie, het gratis lidmaatschap voor studenten journalistiek en - na jaren van krimp - een (bescheiden) groei van onze vereniging tot stand. Tegen de trend binnen verenigingen in.

Andere thema’s die het bestuur in deze periode steeds extra hoog op de agenda hield, waren onder meer: intimidatie van journalisten, persvrijheid (wereldwijd) en de belangen van freelance (foto)journalisten in Nederland. Een koers die het bestuur tot op de dag van vandaag aanhoudt en in de afgelopen periode nog eens heeft verstevigd. Zichtbaar in onder meer de campagnes Journalistiek heeft een prijs en Fotojournalistiek heeft een prijs.

Met het vertrek van Marjan verliest het bestuur een stuwende collega-bestuurder, die een kritische houding combineerde met een grote betrokkenheid en die niet bang was, waar nodig, een ander geluid te vertegenwoordigen. Haar medebestuursleden zullen Marjans collegialiteit, immer kritische blik en scherpe inbreng in vergaderingen en discussies zeer missen. We bedanken Marjan voor haar uitmuntende voorzitterschap en ruim 5 jaar prettige - en vrolijke - samenwerking. Gelukkig heeft Marjan beloofd nauw bij de NVJ betrokken te blijven, en laten weten dat de vereniging niet snel tevergeefs bij haar zal aankloppen.