Media-artikelen kritisch helpen beoordelen

zaterdag 27 oktober 2018

Peter Olsthoorn

Een boeiende klus voor (ex-)journalisten, voorlichters en wetenschappers: online artikelen beoordelen op kwaliteit. Is het bronnengebruik juist? Is de informatievoorziening helder en gebalanceerd qua argumenten en citaten?

We zijn op zoek naar intelligente mensen die het boeiend vinden om journalistiek werk kritisch te beoordelen met kanttekeningen ('annotaties'). Dat doen we voor een nieuw maatschappelijk project: Make Media Great Again (MMGA). De - pretentieuze - naam heeft tot doel om tot een verhoging van de betrouwbaarheid van media te komen door interactie met kritische, intelligente lezers. 
Zij kunnen in algemene zin het bronnengebruik en de informatievoorziening gaan beoordelen, of als expert op een bepaald terrein. 'Annotaties' vinden we bijvoorbeeld in de (rechts)wetenschap, waarin publicaties worden voorzien van kritische kanttekeningen. We testen het systeem met annotaties met een grote nieuwssite en hopen op mensen die ook voor zichzelf en met ons de test met annoteren willen aangaan. 

Ter voorkoming van misverstanden: MMGA is geen externe instantie die media even de maat gaat nemen, maar die verdieping wil bieden tussen publicaties en de lezers (en later ook kijkers en luisteraars). Het initiatief wordt gesteund door het Stimuleringsfonds voor de Pers. 

Meer informatie kunt u vinden op https://mmga.io/  Daar kunt u zich ook aanmelden. Als u een bericht stuurt naar Peter@p7.nl met wellicht ook een telefoonnummer, dan mail of bel ik om vragen te beantwoorden. 

 

Peter Olsthoorn is journalist en eerste annotator in testen van MMGA