Mediafreelancers Corona Monitor 2020 verlengd tot en met 24 mei

maandag 17 mei 2021

Hoe ging het met de freelancer in het eerste coronajaar 2020? De NVJ en NVF roepen, samen met de organisaties Auteursbond, Lira en Pictoright, (foto)journalisten, schrijvers en fotografen op om deel te nemen aan het onderzoek  ‘Mediafreelancers Corona Monitor 2020’. Je kunt het onderzoek tot en met 24 mei invullen via deze link.

Effecten van het coronavirus

Wat zijn de voorlopige effecten van het coronavirus op freelancers die in de media werken? In het onderzoek wordt nagegaan hoe het (foto)journalisten, schrijvers en fotografen voor en na maart 2020 is vergaan in termen van werk en inkomen, of er gebruik is gemaakt van steunmaatregelen en hoe men verder poogt te ‘overleven’ als (foto)journalist, schrijver of fotograaf, in een andere rol als werkende in de media of in een rol buiten de media.

Speciale editie Monitor Freelancers en Media

Je kent waarschijnlijk de tweejaarlijkse Monitor Freelancers en Media (MFM), de enquête onder freelance (foto)journalisten, schrijvers en fotografen die voor mediabedrijven werken. De gezamenlijke beroepsorganisaties vragen je opnieuw mee te doen aan dit onderzoek, dat loopt sinds 2015. De MFM verkent de belangrijkste ontwikkelingen in de beroepspraktijk c.q. het werk en inkomen van deze beroepsgroepen. Dit initiatief is afkomstig van de NVJ, Auteursbond en Lira en wordt ondersteund door Pictoright. Namens de NVJ willen wij je vragen om mee te werken aan de Mediafreelancers Corona Monitor 2020, een speciale editie van de MFM.

Invullen kan tot en met 24 mei

Je deelname aan de monitor is belangrijk. Je kunt meedoen tot en met 24 mei 2021. NVF- en freelanceleden ontvangen via e-mail een uitnodiging om mee te doen aan de enquête. Niet-leden kunnen hier naar de vragenlijst. De resultaten worden later dit jaar bekendgemaakt op deze website.

Pyrrhula Research Consultants

Het onderzoek wordt net als in voorgaande jaren uitgevoerd door onderzoeker Henk Vinken namens Pyrrhula Research Consultants BV.