Meerderheid leden voor verankering gelijk werk gelijke beloning

donderdag 14 januari 2016

Een grote meerderheid van de NVJ-leden is voor het maken van ondergrens afspraken in cao’s (89% van de zelfstandigen en 86% van de respondenten in loondienst). Dit is de belangrijkste uitkomst van de enquête Gelijke beloning voor gelijk werk, die de NVJ heeft gehouden onder haar leden. Het argument van de voorstanders is dat de race naar de bodem moet worden tegengegaan. De uitkomst is voor de NVJ aanleiding om het onderhandelings- en lobbytraject in te gaan met uitgevers en overheid.

Bijna de helft (48,3%) van de zelfstandige journalisten en bijna 68 procent van de journalisten in loondienst vinden dat gelijk werk gelijke beloning verdient. Ruim 64 procent (zelfstandigen) en ruim 72 procent (loondienst) meent dat het principe van ‘gelijke beloning voor gelijk werk’ in de journalistieke cao moet worden vastgelegd.

De journalisten die tegen het maken van ondergrenzen zijn, geven als belangrijkste argument aan dat zelfstandigen primair ondernemers zijn en zelf moeten onderhandelen over tarieven.

Tarievencalculator

Meer dan de helft van de zzp’ers en 28,9 procent van de journalisten in loondienst kennen de Tarievencalculator van de NVJ. Hiermee kan op basis van de persoonlijke situatie een realistisch uurtarief worden berekend. Een meerderheid van de respondenten vindt de Tarievencalculator een nuttig instrument. Desondanks krijgt maar 5,4 procent van de zzp’ers betaald conform de uurtarieven van de Tarievencalculator. Deze uurtarieven worden vrijwel uitsluitend door commerciële opdrachtgevers betaald en zelden door mediaorganisaties.

Toch maakt 38,9 procent van de journalisten in loondienst zich sterk voor betere tarieven voor zelfstandige (foto)journalisten en onderhandelen over hogere freelancebudgetten. In 12 procent heeft dit geleid tot hogere tarieven.

Mededingingsrechtelijk is het mogelijk om de Tarievencalculator te verankeren in de cao. Omdat de meerderheid van de leden voor verankering is, zal de NVJ het onderhandelings- en lobbytraject ingaan met uitgevers en overheid.

Mandaat

‘Met dit mandaat van de leden kunnen we de positie van diezelfde leden proberen te verbeteren’, aldus Rosa García López, secretaris Zelfstandigen en NVF. ‘De NVJ roept mediaorganisaties op - net zoals architectenbureaus - om de race naar de bodem te stoppen en om gehoor te geven aan de roep van journalisten om een ondergrenstarief te verankeren in de cao.'