Mobiliteitscentrum moet de startpagina worden

dinsdag 24 augustus 2010

Het nieuwe mobiliteitscentrum Publieke Omroepen moet de startpagina worden voor elke personeelsfunctionaris en elke eindredacteur op zoek naar mensen die een nieuwe uitdaging zoeken. Voor het einde van het jaar gaat de website van dit nieuwe centrum de lucht in. De NVJ heeft zich in het afgelopen jaar sterk gemaakt voor de invulling hiervan, met een andere kijk op mobiliteit.

Volgens de jongste omroep-CAO wordt structureel 2 miljoen euro vrijgemaakt voor werkzekerheid en mobiliteit. Elke medewerker krijgt het recht tenminste een keer in de vijf jaar een loopbaantraject te volgen op kosten van de werkgever. Daarnaast wordt een mobiliteitscentrum opgericht waar werknemers die als gevolg van reorganisaties buiten de boot vallen kunnen aankloppen voor een andere baan. Maar het mag vooral geen klassiek mobiliteitscentrum worden met het imago van een ‘kneuzenbank’, waarin overtollig personeel wordt geplaatst. Omroepsecretaris Marc Visch: ‘Waar we naar toe willen is een mobiliteitscentrum waar je naar toe kunt als je je baan dreigt te verliezen, maar ook als je op zoek bent naar een nieuwe uitdaging.’ Het mobiliteitscentrum wordt daarom geen stoffig kantoortje met een bak vacatures. ‘Daar hoort een zeer actieve manager die een goede feeling heeft met het werkveld met daaraan een digitaal platform gekoppeld. Daarbij zoeken we aansluiting bij de bestaande community op het mediapark, maar het moet wel hip en fris blijven.’
Adviesbureau Comenius Consult deed onderzoek naar de mogelijkheden van een mobiliteitscentrum en kwam met het advies voor een digitaal platform. Dit bestaat uit een algemene informatie- en vacaturesite, een persoonlijke portal met onder meer testen en assessments en social media faciliteiten en een zogenoemde draaischijf externe diensten waarin een aanbod van geselecteerde bureaus, op maat coaching en op maat loopbaantrajecten.

Mensen die via het mobiliteitscentrum aan de slag worden geholpen, behoren tot de crème de la crème. Dat zijn mensen die openstaan voor nieuwe uitdagingen, aldus Visch. Er is dan ook een andere kijk op mobiliteit gekomen. ‘Voorheen ging je bij een omroep aan het werk en bleef daar zitten. Nu zoek je geen baan meer op het moment dat je huidige baan ophoudt, maar omdat je na zoveel tijd iets anders wilt. Nu nog gebeurt het dat mensen met een vaste aanstelling blijven zitten waar ze zitten omdat ze elders hooguit een jaarcontract krijgen. Op het moment dat je mensen meer zekerheden biedt, zijn ze eerder bereid om over te stappen. Daar speelt het mobiliteitscentrum op in.’
In het kader van werkzekerheid en mobiliteit is ook de afspraak gemaakt dat elke medewerker eens in de vijf jaar een loopbaangesprek krijgt. Marc Visch: ‘We willen mensen er toe aanzetten dat ze in discussie gaan over hun loopbaan. Dat ze scherp in het vizier houden waar ze naar toe willen groeien. Ook als hun baan niet wordt bedreigd.’