Modernisering centraal bij onderhandelingen CAO

dinsdag 25 augustus 2009

De NVJ stelt bij de onderhandelingen voor een nieuwe CAO voor Dagbladjournalisten de modernisering van de bestaande CAO centraal. De sectie Dagblad heeft daarover eind vorig jaar al de “Notitie toekomst Dagblad-CAO” uitgebracht, waarover ook de werkgevers de beschikking hebben gekregen. De bedoeling is dat een gezamenlijke studiecommissie van werkgevers en werknemers zich hierover gaat buigen.

Het eerste CAO-overleg, op 31 augustus, dat kort en krachtig kan zijn, wordt wat de NVJ betreft vooral benut om afspraken te maken over het te volgen traject. Daarbij speelt de instelling van een paritaire commissie een belangrijke rol. Deze studiecommissie moet de gelegenheid hebben zorgvuldig te werken en de NVJ stelt daarom voor een CAO af te sluiten met een looptijd van 1 april 2009 tot 1 juli 2010.
Ook wil de NVJ dat dit jaar afspraken worden gemaakt over verlenging van het project instroom van jonge journalisten, die in dat kader een tijdelijke baan krijgen. Nieuwe afspraken zijn bovendien nodig in het kader van de voorwaarden van de zogenoemde Plasterk-gelden.
Tot slot bepleit de NVJ een loonsverhoging van 2,5 procent, waarbij mede rekening is gehouden met het koopkrachtverlies in 2008.

De onderhandelingsdelegatie bestaat dit jaar uit: Wiebe Pennewaard, Leeuwarder Courant (voorzitter); Bert de Jong, Leeuwarder Courant; Thom Meens, De Volkskrant; Tanja Kits, Centrale redactie Wegener; Giel ten Bosch, De Telegraaf; Frits Poelman, Dagblad van het Noorden; Arthur Maandag, wnd. secretaris NVJ.

Dagbladleden hebben tot maandag 31 augustus 2009 09:00 uur de tijd om hun stem uit te brengen over het voorstellenpakket.