Nieuwe bestuursleden sectie Zelfstandigen

maandag 14 oktober 2019

Jessica Merkens, Karel Smouter en Eveline Zuurbier zijn gekozen als bestuurslid van de sectie Zelfstandigen. Bestuurslid Ingeborg Beugel is herkozen voor de komende termijn.

Boven: Jessica Merkens, Ingeborg Beugel; onder: Eveline Zuurbier, Karel Smouter

De bestuursleden hebben in hun motivering om zich kandidaat te stellen aangegeven zich in te zetten voor:

  • Jessica Merkens: ‘Vakbonden zijn bij jongeren niet zo populair en ik zou ook graag willen kijken op welke manieren de NVJ specifiek de jonge freelancer beter kan bereiken.’
  • Karel Smouter: ‘Meer zelfbewustzijn kweken onder freelancers over hun gezamenlijke macht richting uitgevers en opdrachtgevers; meer transparantie naar publiek en opdrachtgevers over de werkelijke kosten van onze producties; een betere infrastructuur kweken voor freelance journalisten, met name buiten de Randstad. Denk aan flexwerkplekken, pitchdagen op locatie en een aanbod van trainingen en workshops.'
  • Eveline Zuurbier: ‘Toen ik in 2017 met twee compagnons een crossmediaal platform voor de Achterhoek startte, merkte ik dat het aantal journalisten in de regio heel dunnetjes is geworden. De meesten hebben er ander werk bij nodig of hebben noodgedwongen een ander bestaan moeten vinden. Ik ben té trots op de regio‘s om dit zomaar te laten gebeuren.’
  • Ingeborg Beugel: ‘We moeten meer dan ooit vechten voor het principe ‘zelfde werk verdient zelfde beloning’. Ongeacht de contractvorm.’

Samenstelling bestuur sectie Zelfstandigen

De samenstelling van het nieuwe bestuur is nu: René Bogaarts (voorzitter), Ingeborg Beugel, Jolanda van de Beld, Han van de Wiel, Ludo Hekman, Jessica Merkens, Karel Smouter en Eveline Zuurbier.