Nieuwe cao bij RTL, onderhandelingen bij Publieke Omroep begonnen

woensdag 14 juni 2017

De leden werkzaam bij RTL Nederland hebben ingestemd met het principeakkoord voor een nieuwe cao 2017. Intussen zijn ook de onderhandelingen voor een nieuwe cao bij de Publieke Omroep (landelijk en regionaal) begonnen.

Bij RTL Nederland is een eenjarige cao voor 2017 afgesproken met daarin een structurele salarisverhoging van 1,5 procent. Een drukbezochte bijeenkomst van leden en medewerkers heeft in de eindfase zeker bijgedragen aan de totstandkoming van het resultaat, aldus omroepsecretaris René Roodheuvel. Daardoor zijn op de resterende knelpunten bij de salarisverhoging, matrix prestatie uitkering en salaris doorgroeimatrix uiteindelijk duidelijke verbeteringen gerealiseerd.

Publieke Omroep

Dinsdag zijn bij de Publieke Omroep de onderhandelingen voor een nieuwe cao voorzichtig van start gegaan. Tijdens het zogenoemde benen-op-tafel gesprek hebben werkgevers en werknemers de ontwikkelingen en problemen op de arbeidsmarkt en die bij de Publieke Omroepen in het bijzonder met elkaar verkend. De daadwerkelijke eerste onderhandelingen gaan beginnen op 28 augustus.

Tijdens het verkennende gesprek bleek dat de partijen nader tot elkaar moeten komen in het vast/flex verhaal.  Om de besprekingen op dit dossier zo goed mogelijk voor te bereiden gaan delegatieleden van beide partijen op 22 juni verder overleggen.

Voor de NVJ is het vast/flex verhaal een belangrijk punt.  De grote groei aan flex-contracten leidt bij veel programmamakers tot onzekerheid over inkomen en werktijden, maar ook tot grotere werkdruk. Natuurlijk is een bepaalde mate van flexibiliteit bij de omroep noodzakelijk, mits billijk betaald en niet ingezet als bezuinigingspost, aldus de NVJ.