Nog geen akkoord CAO PU-OP

dinsdag 26 juli 2011

De onderhandelingsdelegatie van de NVJ heeft nog geen overeenstemming kunnen bereiken met de werkgevers over een nieuwe CAO voor publieks- en opinietijdschriftjournalisten (PU-OP). De tweede overlegronde moest worden opgeschort zonder akkoord over de loonparagraaf. Na de zomervakantie, in september, zal een nieuwe overlegronde plaatsvinden.

De nieuwe CAO geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 april 2011. Het oorspronkelijke voorstel van de NVJ was een nieuwe CAO van een jaar. De werkgevers geven de voorkeur aan een CAO van twee jaar. Dat is voor de NVJ bespreekbaar, mits de structurele loonaanpassing passend is bij een dergelijke periode.

Een structurele loonaanpassing is in de ogen van de NVJ absoluut noodzakelijk, omdat de laatste structurele aanpassing alweer drie jaar geleden is, per 1 juli 2008. In de inmiddels afgelopen CAO vonden geen structurele loonaanpassingen plaats. Dit was een handreiking van de NVJ aan de werkgevers vanwege de economische crisis. Aangezien er wel inflatie heeft plaatsgevonden in de afgelopen jaren, vond een verlies van koopkracht plaats.

De NVJ vindt voor de nieuwe CAO behoud van koopkracht een minimale inzet. Dat betekent dat het voorlopige eindbod van de werkgevers, 2% structurele loonaanpassing in een CAO voor 24 maanden, waarbij 1% pas op 1 juli 2012, niet voldoende is. De inzet van de NVJ is tenminste 2,5% over een CAO van 24 maanden of 2,25% voor een CAO van 21 maanden, waarbij in beide gevallen die verhoging meteen bij de ingangsperiode van de CAO dient plaats te vinden.

De delegaties hebben wel afgesproken dat over de andere voorstellen van werkgeverskant pas gesproken wordt nadat overeenstemming is bereikt over de loonparagraaf.