NVF sluit zich aan bij Fotografenfederatie

maandag 24 januari 2011

De Nederlandse Vereniging van Fotojournalisten (NVF) heeft zich aangesloten bij de Fotografenfederatie. Hiertoe heeft het bestuur vorige week besloten, aldus NVF-voorzitter Rimmer Mulder. De NVF vindt het belangrijk om samen sterk te staan met de andere beroepsorganisaties van fotografen.

‘De fotografie staat onder druk. De bedreigingen komen van verschillende kanten’, zegt Rimmer Mulder. ‘Dan moet je niet verdeeld optrekken richting opdrachtgevers of overheid. Door mee te werken in de Fotografenfederatie – en van daaruit verder samenwerking te zoeken met andere, verwante beroepsgroepen – kunnen we een sterkere vuist maken.’

De NVF blijft aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ). ‘Het verschil tussen beide organisaties is dat de NVF een ledenorganisatie is met een sterke club achter zich, namelijk de NVJ die deel uitmaakt van de FNV. De Fotografenfederatie heeft geen individuele leden maar is een overkoepelende organisatie van beroepsverenigingen van professionele fotografen. Voor beide organisaties geldt dat zij de professionele fotograaf ondersteunen op het gebied van belangenbehartiging, journalistieke en vaktechnische inhoud.

De NVF was 35 jaar geleden een van de oprichters van de Fotografenfederatie, maar trok zich eind 2005 terug. Het voorzitterschap van Rimmer Mulder eind 2009 leidde tot een hernieuwde ontmoeting tussen beide partijen. ‘In die periode zocht de Fotofederatie naar nieuwe wegen en hun ambitie sloot goed aan bij de onze.’
De rol van de NVF binnen de Fotografenfederatie zal komend jaar al zichtbaar zijn als zij in samenwerking met de Fotografenfederatie en stichting de Zilveren Camera bijeenkomsten organiseert voor fotojournalisten over onder andere bewegingsvrijheid voor fotografen.

De NVF behartigt ruim 60 jaar de gezamenlijke belangen van fotojournalisten en telt rond de 800 leden, voor het merendeel zelfstandige fotografen die op een journalistieke manier hun werk doen. Bij de FotografenFederatie zijn zeven beroepsverenigingen van professionele fotografen aangesloten: NVF, BFN, GKf, PANL, SVFN, NVMAC en DIPP. Samen verenigen zij meer dan 3300 fotografen.