NVJ bevraagt leden in opmaat naar nieuwe cao Uitgeverijbedrijf

vrijdag 10 september 2021

De onderhandelingen voor een nieuwe cao in het uitgeverijbedrijf worden in oktober gestart tussen de NVJ en de werkgevers. Om een goed beeld te krijgen van de wensen van haar leden, heeft de NVJ op 9 september een enquête naar de betreffende achterban gestuurd. Invullen kost slechts twee minuten en kan tot en met 19 september. De huidige cao loopt op 31 december dit jaar af.

NVJ-leden werkzaam in het uitgeverijbedrijf (nieuwsmedia, publieks- en vaktijdschriften en educatieve uitgaven) kunnen aan de hand van een aantal onderwerpen aangeven waar het accent op moet komen te liggen tijdens de komende cao-onderhandelingen. Ook is er de mogelijkheid om zelf met suggesties te komen. De input van de leden is belangrijk voor de inzet van NVJ in de cao-onderhandelingen.

De resultaten van de peiling dienen mede als basis voor concrete cao-voorstellen die de NVJ gaat formuleren. Die voorstellen worden vervolgens ter goedkeuring aan de leden voorgelegd. Pas als een meerderheid van hen instemt met de voorstellen, start de NVJ de daadwerkelijke cao-onderhandelingen met de werkgevers in het uitgeverijbedrijf.

Inzet moet beloond worden

NVJ-secretaris Dagbladen en Tijdschriften Paul Teixeira onderhandelt namens de NVJ: “Het staat voor de NVJ buiten kijf dat de journalisten in het uitgeverijbedrijf een goede structurele loonsverhoging gaan krijgen in de nieuwe cao. Die ruimte is er volgens de NVJ en haar leden ook.”

Een groot deel van de mediabedrijven heeft tijdens de afgelopen coronaperiode ongemeen goede financiële resultaten en een bestendige groei weten te boeken. Dat was zeer zeker niet gelukt zonder de enorme inzet en flexibiliteit van ‘hun’ journalisten. De redactionele artikelen hebben in een grote informatiebehoefte voorzien. Teixeira: “Het toont weer aan dat kwalitatieve journalistiek zich op meerdere manieren terugbetaalt. En dat mag ook weer terugvloeien naar de journalisten.”

Werk je bij een dagblad of tijdschrift of online-redactie in de uitgeverij en heb je vragen over de cao? Aarzel niet om contact op te nemen met Paul Teixeira.