NVJ en Auteursbond in gesprek met ACM over overname Sanoma door DPG

donderdag 9 januari 2020

De NVJ en de Auteursbond gaan maandag 13 januari in gesprek met de Autoriteit Consument en Markt (ACM) over de aangekondigde overname van Sanoma Media Netherlands BV door DPG Media. In een brief wijzen de NVJ en de Auteursbond ACM er op dat als zij deze fusie toelaat, de onderhandelingsruimte voor freelancers nog beperkter wordt.

Sanoma Media Netherlands BV door DPG Media hebben op 20 december 2019 de ACM om toestemming gevraagd voor de overname. De NVJ en de Auteursbond hebben naar aanleiding hiervan ACM een brief gestuurd met het verzoek om enkele vraagstukken in haar beoordeling mee te nemen, zoals de machtspositie van DPG Media, mogelijk misbruik van inkoopmacht en of de overname de pluriformiteit en kwaliteit van dagbladen en nieuwssites aantast.

Vrees voor minder unieke content

De NVJ en de Auteursbond constateren dat in Nederland al 85% van de printoplage in Belgische handen is. Mediahuis en DPG Media zijn marktleider. Het aandeel van DPG Media neemt na de aangekondigde overname verder toe. De vrees is niet dat het aantal titels zal afnemen, maar wel dat dit geldt voor de hoeveelheid unieke content. Nu al zien de NVJ en de Auteursbond dat tussen de merken van DPG Media veel beeld en tekst gedeeld wordt door verschillende titels, waardoor een pluriform aanbod onder druk komt te staan. 

Grote media/techbedrijven blijven ongemoeid

De NVJ en de Auteursbond willen in het gesprek met ACM hun zorgen delen over het volstrekt ongemoeid laten van de grote globale media/techbedrijven, die mede de oorzaak zijn voor de concentratie binnen de Nederlandse Mediamarkt. Het uitblijven van het aanpakken van deze spelers betreft immers een gedeelde zorg van NL mediabedrijven en makersorganisaties en vormt op dit moment een alibi voor partijen als DPG om grote delen van de Nederlandse  media markt over te nemen. 

Onderhandelingsruimte freelancers beperkter

De NVJ en de Auteursbond wijzen ACM er verder op als zij deze fusie toelaat, de onderhandelingsruimte voor freelancers nog beperkter wordt, er valt namelijk een concurrent aan de zijde van de opdrachtgevers weg. Hierdoor is het voor freelancers nog lastiger een tarief te bedingen waarvan zij hun zakelijke lasten en privé lasten kunnen bekostigen. De NVJ en de Auteursbond willen met ACM de nieuwe Leidraad van ACM bespreken. Het is nu niet helemaal helder welke ruimte de nieuwe Leidraad van ACM biedt voor freelancers om de onderhandelingsmacht te bundelen. Het tot stand brengen van adviestarieven en collectieve afspraken waarmee de positie van werkenden verbeterd moet worden, lijken voor grote delen van de sector onmogelijk. De NVJ en de Auteursbond willen hier uitsluitsel over.

Er zijn conform de nieuwe Leidraad van ACM vier situaties waarin zzp’ers wél gezamenlijk afspraken mogen maken over tarieven en andere voorwaarden. Als de zzp’ers:

  • zij-aan-zij werken met werknemers, of
  • klein in omzet en marktaandeel zijn, of
  • wanneer de voordelen groter zijn dan de nadelen, of
  • als de tariefafspraak op het voorgenomen wettelijk bestaansminimum ligt.

De NVJ en de Auteursbond weigeren lijdzaam toe te kijken hoe de tarieven verder dalen – want dat gaat met deze marktverdeling zeker gebeuren - om dan pas collectieve tariefafspraken te kunnen maken.