NVJ juicht aanbeveling tv-camera’s in rechtszaal toe

woensdag 26 oktober 2011

Rechtbanken moeten in beginsel altijd tv-camera’s in de rechtszaal toelaten, en alleen beperkingen opleggen om de privacy van verdachten, getuigen en slachtoffers te beschermen of om veiligheidsredenen. Deze aanbeveling staat in een rapport van een commissie onder leiding van Yvonne van Rooy (voorzitter college van bestuur Universiteit Utrecht). De commissie evalueerde op verzoek van de Amsterdamse rechtbank het proces tegen PVV-leider Geert Wilders eerder dit jaar. Deze zaak was live op televisie te volgen. De NVJ juicht het advies van de commissie toe.

De aanbeveling noemt de NVJ een bekrachtiging van haar visie dat beeldverslagen moeten kunnen worden gemaakt in de rechtszaal als onderdeel van de openbare ruimte. Wel stelt de NVJ de vraag wie de regie hierin neemt. De commissie suggereert dat dit de rechtbank is, maar de NVJ is van mening dat de journalistiek dit zelf moet kunnen regelen binnen te stellen kaders.

Het advies van de commissie Van Rooy is een versoepeling van de geldende richtlijn die rechtbanken hanteren, opgesteld in 2008. Voor fotojournalisten gelden min of meer dezelfde regels als voor makers audiovisuele opnamen. Voorafgaand aan de zitting wordt aan fotografen gelegenheid geboden foto’s te maken. De pers kan tijdens de zittingen in ieder geval opnamen maken van de opkomst van de rechtbank, de opening van de zitting door de voorzitter, de voordracht van de tenlastelegging, het requisitoir in strafzaken, de pleidooien en het doen van de uitspraak. Niet professionele procesdeelnemers, zoals verdachten, getuigen en publiek, mogen alleen na voorafgaande toestemming van betrokkenen in beeld worden gebracht.

Een andere aanbeveling van de commissie is om in overleg met de NVJ te treden voor het oprichten van een vereniging voor rechtbankjournalisten. De NVJ ziet hiervan niet de meerwaarde. ‘Het is logisch dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen professionals en amateurs, maar ik zie niet het nut van een speciaal op te richten vereniging’, zegt algemeen secretaris Thomas Bruning.